psikopat

topluma karşı karşıt davranışlar sergileyen, ruh ve sinir hastası kimse.

manyak

maniye tutulmuş kimse.

terörist

terörizm yanlısı kimse.

kur'an-ı kerim

islam dininin temel ilkelerini, hazreti muhammed'e gönderilen tanrı buyruklarını içeren kutsal bir kitap.

izlenim

bir şeyin duyular yoluyla insan üzerinde bıraktığı etki, intiba.

vahşet

1. vahşi olma durumu.

2. gaddarlık, kıyıcılık, acımasızlık, merhametsizlik.

3. korku, ürküntü, dehşet.

nostalji

geçmişte kalan güzelliklere olan özlem duygusu.

ilkel

ilk durumunda kalmış, gelişmesinin başında bulunan.

cem yılmaz

kaliteli güldürebilen bir komedyendir.
showları evire çevire izler yine güleriz.

tepkime

birbirini etkileyen maddeler arasında ortaya çıkan durum, reaksiyon.

ağırbaşlılık

davranışlarda ölçülü olma durumu, vakar, ciddiyet, ciddilik.

kızılmaske

muaf sözlük yazarı, hoş gelmiş sefalar getirmiştir. kalemdarlığı daim olsun, aşikare yaza dursun...

irade

bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme ve bunu uygulama gücü.

muaf

kendisi ayrı tutulan, kendine bağışlanmış anlamına gelen muaf, özgürdür.

idam

türkiye'ye gelip gelmemesi tartışmalara yol açan ceza yöntemi.

psikolojik şiddet

mobbing yöntemi ile veya başka bir yolla insanı yıldırmak, bezdirmek ve küçük düşürmek için başvurulan yöntem.

demleme çay

halis olandır. rize nin doğusundan üretilen kurutulanı makbuldür. üzerine sıcak su konularak, demleme yöntemi ile yapılan sıcak içecektir.

simurg

zümrüdüanka

efsanelerde geçen devasa bir kuş, simurg.

cem yılmaz

nüktedan bir kişiliktir, yerini günümüzdeki komedyenler dolduramaz.