psikopat

topluma karşı karşıt davranışlar sergileyen, ruh ve sinir hastası kimse.

şaheser

üstün ve kalıcı nitelikte yapıt, başyapıt, başeser.

imge

genel görünüm, imaj.

bunalım

1. doğal süreçte birdenbire oluşan aykırılık; gerginlik veya sıkıntı içine girmek.

2. uyaranlara karşı duyarlığın, iş yapabilme gücünün, kendine güvenin azalarak, karamsarlığın ve umutsuzluğun güçlenmesiyle oluşan ruhsal bozukluk, depresyon, kriz.

imaj

ırz

hiciv

demleme çay

halis olandır. rize nin doğusundan üretilen kurutulanı makbuldür. üzerine sıcak su konularak, demleme yöntemi ile yapılan sıcak içecektir.

yaşam

"hayat"ın eş anlamlısı olan ve çağdaş türkçe kökenli kavram; "doğumdan ölüme kadarki süre" demektir.

gel bak ne buldum

ne bulduğunu muaf sözlük de de merak ettiğim yazar.

gurur

1. kibir.

2. onur, şeref, haysiyet.

kalite

bir şeyin güzel veya çirkin oluşu.

tavır

ileri görüşlü

daha sonra olabilecekleri düşünen, ileriyi gören, sezen ve kavrayan kimse.

çay

kimse kusura bakmasın ama bu yaz sıcağında kola varken yüzüne bakılmayacak içecek.

töre

bir toplumda ahlak, gelenek, görenek ve ortaklaşa alışkılarca belirlenmiş, benimsenmiş davranışların ve yaşama biçimlerinin, öteden beri uyulagelen toplumsal kuralların, şu ya da bu konuda tutulagelen yolların tümü.

yabani

1. doğada yaşayan, evcil olmayan.

2. görgüsü olmayan, kaba ve hoyrat kimse.

sosyalizm

toplumsal refahı devlet inisiyatifinin getireceğini savunan, işçilerin yönetime katılmalarına ağırlık veren, hür teşebbüsü devletin ve sendikaların baskısı altında tutmaya çalışan, telkin ve propagandalarını eğitim, tarım ve vergi reformları üzerinde yoğunlaştıran siyasi öğreti, sosyalistlik, sosyalizm, erkincilik karşıtı.

özlemek

sevdiği bir şeyi ya da kimseyi bir daha görmek isteğini duymak, ona kavuşmak istemek, onu göreceği gelmek.

etki

bir kimsenin ya da bir nesnenin başka bir kimse ya da nesne üzerindeki düşünce, yön, eğilim vb. değiştirmeye yol açan gücü, tesir.