akıl

düşünme, anlama ve kavrama gücü.

feminist

feminizme bağlı kimse.

çelişmek

birbirini tutmama, aralarında zıtlık ve uyum bulunma durumu, tutarsızlık.

günün marşı

bugün 30 ağustos zafer bayramı olması sebebiyle güne bıraktığım marştır.

ne mutlu türk'üm diyene!..

oksimoron

zıt anlamlı iki kelimenin bir arada kullanılması.

mutsuzluk

rasyonel

akla uygun, aklın kurallarına dayanan, ussal.

bunalım

1. doğal süreçte birdenbire oluşan aykırılık; gerginlik veya sıkıntı içine girmek.

2. uyaranlara karşı duyarlığın, iş yapabilme gücünün, kendine güvenin azalarak, karamsarlığın ve umutsuzluğun güçlenmesiyle oluşan ruhsal bozukluk, depresyon, kriz.

muaf sözlük yazarlarının itirafları

biz de neden olmasın başlığıdır.

bu başlıktan çokça çekirdek kola ile okunabilecek entry çıkacak, kutumda büyük hissediyorum.

kitap

ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü.

heteroseksüel

karşı cinse ilgi duyan, arzulayan kimse.

devlet

toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal örgütlü bir ulusun ya da uluslar topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık.

korku

1. bir tehlike veya tehlike düşünce karşısında duyulan kaygı, üzüntü.

2. insanda ağız kuruması, şok olma, kalp atışlarının hızlanması veya daha karmaşık fizyolojik tepkilerle görülen duygu, dehşet.

haşin

sert, kırıcı, gönül kırıcı kimse.

sosyoloji

insan toplumlarının oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen bilim dalı.

hınç

öç alma duygusuyla dolu öfke, gayz.

bilinçaltı

insanda, bilinç dışı olmakla birlikte, kapsamında olanların istendiği zaman bilince çağrılabildiği zihin bölgesi; kişide, bilince inmeyen olayların geçtiği varsayılan iç.

edebiyat

olay, düşünce, duygu ve imgelerin, insanlarda estetik duygular uyandıracak bir biçimde, dil aracılığıyla, söz ve yazıyla anlatımını amaç edinen sanat.

kaos

kalabalık, düzensizlik gibi durumların yol açtığı karışıklık.

kur'an-ı kerim

müslümanlar için yol gösterici olan kitaptır.