sherlock holmes

sir arthur conan doyle'nin sherlock holmes adlı eserinden aynı isime sahip hayali karakterdir.

şaheser

üstün ve kalıcı nitelikte yapıt, başyapıt, başeser.

travmatik

travmaya yol açan, travmayla ilgili.

psikoloji

akıl, zihin, bilinç ve düşünceyle ilgilenen bir bilim dalı.

günün şarkısı

dinlenilen şarkının diğer sözlük ahalisi ile paylaşıldığı başlıktır.

komünizm

bütün malların ortaklaşa kullanıldığı ve özel mülkiyetin olmadığı toplum düzeni.

gel bak ne buldum

yeni muaf sözlük yazarı. geldi; hoş geldi, baktı; üye oldu, buldu; umarım hoş bulmuştur. varlığı daim olsun yazarı...

argo

her yerde ve her zaman kullanılmayan veya kullanılmaması gereken çoklukla eğitimsiz kişilerin söylediği söz veya deyim.

tanrı

tengri'den gelen özel bir addır, allah ismiyle beraber anlamdaş olmuştur.

tanımı: evrenin ve her şeyin yaratıcısı, koruyucusu, yöneticisi olduğuna ve birliğine inanılan yüce varlık, yaradan.

askerlik

asker olma durumu, vatani görev.

metafor

kavramları ve kelimeleri bilinen ve kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek şekilde kullanma, mecaz.

özlem

bir kimseyi veya bir şeyi bir daha görme, ona kavuşma isteği ve duygusu, hasret.

saldırganlık

saldırgan olma durumu.

katil

insan öldüren kimse, cani.

simurg

küfür

sövmek için söylenen küçük düşürücü söz.

basiret

bencil

yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan kimse, egoist, hodbin.

halüsinasyon

uyanık bir insanın kendi dışında var sandığı ancak gerçekte olmayan olguları algılaması ve yaşaması durumu.

kavram

bir nesnenin, bir duygunun veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı.