nefret

1. bir kimsenin kötülüğünü ve mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu.

2. tiksinme, tiksinti.

cem yılmaz

kaliteli güldürebilen bir komedyendir.
showları evire çevire izler yine güleriz.

etki

bir kimsenin ya da bir nesnenin başka bir kimse ya da nesne üzerindeki düşünce, yön, eğilim vb. değiştirmeye yol açan gücü, tesir.

aşk

bir kimseye veya bir şeye duyulan sevgi ve bağlılık duygusu.

çelişki

sözlerin veya davranışların birbirini tutmaması durumu, aykırılık, zıtlık.

yasa

devletin yasama gücünce belli biçimlere uyularak düzenlenen ve yürürlüğe girdikten sonra herkesin uyması zorunlu olan, uyulmadığı zaman belli yaptırımlarla karşılaşılan kural.

muaf sözlük

muaf sözlük mü? ooo alırım bi dal... şaka bir yana besmele ile başlayıp 8. vadiden ötelere ulaşmasını dilediğim sözlüğümüzün varlığı daim olsun. yeni bir soluk, yeni bir sema katı. ne diyeyim, uç uçabildiğin kadar anka kuşu.

hayırlı olsun.

dürtü

fizyolojik ve ruhsal dengenin değişmesi sonucu ortaya çıkan ve canlıyı çeşitli tepkilere sürükleyebilen içsel gerilim.

sadakat

sağlam ve güçlü içten bağlılık.

misilleme

kötü bir davranışa aynen verilen karşılık.

vakur

izlenim

bir şeyin duyular yoluyla insan üzerinde bıraktığı etki, intiba.

olgu

birtakım olayların dayanağı olan sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç.

hiciv

aseksüel

sekse karşı ilgisiz ve isteksiz olan kimse.

özseverlik

özsever olma durumu, narsistlik.

barış

savaş olmadığı, huzurun olduğu, tarafların birbirini daha yakından tanıdığı durum. kuran’da “sulh hayırdır” buyruluyor. mümkün oldukça barışta kalmalı insan.

yanılsama

var olan bir canlıyı veya nesneyi farklı, değişik algılama, illüzyon.

teorem

kanıtlanabilen bilimsel önerme.

panik

ani dehşet duygusu, büyük korku, yılgı.