karikatür

insan ve toplumla ilgili her türlü olayı konu alarak abartılı bir biçimde veren, düşündürücü ve güldürücü resim.

vahşet

1. vahşi olma durumu.

2. gaddarlık, kıyıcılık, acımasızlık, merhametsizlik.

3. korku, ürküntü, dehşet.

norm

kurallar olarak benimsenen, yerleşmiş bir ilkeye veya yasayan uygun durum.

vizyon

ülkü, sağgörü, ileri görüş anlamlarına gelen bir kavram.

nitelik

bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran temel özellik.

evrim

bir canlıyı ötekilerden ayrımlı duruma getiren biçimsel ve yapısal özelliklerin gelişmesi yolunda geçirilen bir dizi değişme olayı, tekâmül.

muaf sözlük

açılışı, güzel bir cuma'ya denk gelen 30 ağustos zafer bayramına denk gelmiş geleceği parlak göz bebeğimiz sözlüktür.

nefret

1. bir kimsenin kötülüğünü ve mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu.

2. tiksinme, tiksinti.

ekstrem

bir şeye gereğinden çok fazla bağlanan, önem veren kimse, müfrit, aşırı, uç.

ceza

yasanın, topluma zarar verdiğini kabul ettiği eylemlere karşı öngördüğü yaptırım.

öznel

özneye ilişkin olan, özneden oluşan vb.

sağduyu

1. doğru ve akla uygun yargılar verme yeteneği.

2. doğru ile yanlışı ayırma ve doğru yargılama gücü.

pratik

uygulama, uygulamalı, teori karşıtı.

siyaset

yurt, devlet işlerini düzenlemek, yürütmek için tutulan ölçülü yol.

gam

kaygı, tasa, üzüntü, endişe.

anın görüntüsü

ılerde çok değerlenecek bir başlık, geleceği görebiliyorum evet.

idealist

bir ülkeye çıkar gütmeden bağlı olan kimse.

agresif

başkasına saldıran, yapısında saldırma özelliği bulunan, saldırgan.

müzik

birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çevresinde uyumlu seslerle anlatma sanatı.

cem yılmaz

kaliteli güldürebilen bir komedyendir.
showları evire çevire izler yine güleriz.