ak parti

2001 yılında kurulan siyasi partidir.
kurucusu recep tayyip erdoğan'dır.

sallama çay

içine çay nevi bir şey bir şey koyuyorlar. çay olduğunu iddia ediyorlar ama çay olmadığını düşündüğüm durumdur.

sıcak suyun içinde çözülen maddedir.

biseksüel

hem kendi cinsine hem de karşı cinse ilgi duyan kimse.

türkçe

ural–altay dil ailesinden, asya’da ve doğu avrupa’da konuşulan türk dil ve lehçelerinin genel adı.

efsane karikatürler

yazarların beğendiği karikatürlerden oluşan başlıktır.

ölçüt

manzume

zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimi, şiir.

tutarsız

davranışları veya sözleri birbirini tutmayan, tezat içinde olan kimse.

empati

duygu ve düşüncede kendini bir başkasının yerine koyabilme.

zümrüdüanka

efsanelerde geçen devasa bir kuş, simurg.

hz. muhammed

islam dinini tanrı'dan aldığı vahiy yoluyla yayan ve semavi dinlere göre son peygamber.

günün şarkısı

dinlenilen şarkının diğer sözlük ahalisi ile paylaşıldığı başlıktır.

ölüm

insan, hayvan, bitki vb. canlıların yaşamının tam ve kesin bir biçimde sona ermesi durumu.

tanrı

tengri'den gelen özel bir addır, allah ismiyle beraber anlamdaş olmuştur.

tanımı: evrenin ve her şeyin yaratıcısı, koruyucusu, yöneticisi olduğuna ve birliğine inanılan yüce varlık, yaradan.

alkol

her geçen gün ziyadesiyle zam gelen narkotik madde.

travmatik

travmaya yol açan, travmayla ilgili.

kur'an-ı kerim

islam dininin temel ilkelerini, hazreti muhammed'e gönderilen tanrı buyruklarını içeren kutsal bir kitap.

intiba

bilim

evrenin, evrendeki olguların ve olayların bir bölümünü ele alıp birtakım yöntem ve deney yolları kullanarak ve gerçeğe, gerçekliğe dayanarak birtakım yasalara ulaşan bilgi yolu, düzenli ve tutarlı bilgi.

kıstas

bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kriter, ölçüt.