teizm

evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir tanrı'nın varlığına inanma, tanrıcılık.

izlenim

bir şeyin duyular yoluyla insan üzerinde bıraktığı etki, intiba.

bunalım

1. doğal süreçte birdenbire oluşan aykırılık; gerginlik veya sıkıntı içine girmek.

2. uyaranlara karşı duyarlığın, iş yapabilme gücünün, kendine güvenin azalarak, karamsarlığın ve umutsuzluğun güçlenmesiyle oluşan ruhsal bozukluk, depresyon, kriz.

spekülasyon

yalnızca açıklama amacı güden soyut düşünce.

çelişmek

birbirini tutmama, aralarında zıtlık ve uyum bulunma durumu, tutarsızlık.

sağduyu

1. doğru ve akla uygun yargılar verme yeteneği.

2. doğru ile yanlışı ayırma ve doğru yargılama gücü.

çay

milletçe en çok tükettiğimiz 2 gıdadan biri * olan çay kahvaltı sofralarının vazgeçilmezidir. sohbet ortamlarının olmazsa olmazıdır. bir de kahve var, severim ama onu ayrı bir kategori olarak değerlendirmek lazım.

30 ağustos zafer bayramı

türk ulusunun tarihine altın harflerle yazılmış en şerefli sayfalardan birisidir.

adil

haktan ve hukuktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren (kimse).

türkçülük

türk ırkını esas alan ve mülleyetçiliği bünyesinde barındıran bir akımdır.
türkleri tek bayrak altına toplamayı amaçlar.

tepki

bir cismin kendini iten ya da sıkıştıran başka bir cisme karşı gösterdiği karşı etki.

aşk

bir kimseye veya bir şeye duyulan sevgi ve bağlılık duygusu.

basiret

panik

ani dehşet duygusu, büyük korku, yılgı.

kıstas

bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kriter, ölçüt.

çare

bir sonuca varmak veya engelleri ortadan kaldırmak için tutulması gereken yol, çözüm yolu, çıkar yol, hâl çaresi.

anarşi

kışkırtma ve karışıklık yoluyla toplumda meydana gelen düzen bozukluğu.

algı

bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma.

global

dünya ölçüsünde geniş bir bakış açısıyla benimsenen, küresel.

nitelik

bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran temel özellik.