bilinçaltı

insanda, bilinç dışı olmakla birlikte, kapsamında olanların istendiği zaman bilince çağrılabildiği zihin bölgesi; kişide, bilince inmeyen olayların geçtiği varsayılan iç.

konsept

kavram, anlayış, görüş, düzen, içerik.

edebiyat

olay, düşünce, duygu ve imgelerin, insanlarda estetik duygular uyandıracak bir biçimde, dil aracılığıyla, söz ve yazıyla anlatımını amaç edinen sanat.

travesti

kadın kılığına girmiş, yalnızca kadın gibi davranan erkek.

hasret çekmek

uzun zamandır uzakta bulunan sevdiği kimseye ya da yere kavuşmak isteği, özlemi içinde bulunmak, özlem duymak, özlemek.

imge

genel görünüm, imaj.

endişe

kaygı, tasa, korku, kuşku anlamlarına gelen bir kelime.

lezbiyen

kendi cinsinden kimselerle cinsel ilişkide bulunan kadın.

realizm

gerçekleri görmeyi ve ona göre davranmayı öğütleyen öğreti.

savaş sanatı

tam olarak net bilgi olmasa da yazarı sun tzu'dur. kitapta savaşla ilgili kurallar madde halinde yazılmış ve günlük hayatta kullanılabilir tarzdadır.

türkçe

ural–altay dil ailesinden, asya’da ve doğu avrupa’da konuşulan türk dil ve lehçelerinin genel adı.

reaksiyon

bir cismin kendini iten ya da sıkıştıran başka bir cisme karşı gösterdiği karşı etki.

tabu

dinî bir kavram olarak, "kutsal sayılan bazı insanlara, hayvanlara, nesnelere dokunulmasını yasaklayan, aksi yapıldığında zararı dokunacağı düşünülen dinî inanç." anlamına; sosyolojik olarak, "belli söz veya davranışların bir toplumca, bir toplumsal grupça tehlikeli sayılması ve olumsuz yaptırımlara bağlanarak yasaklanması." anlamına gelir.

his

duyularla algılama, duygu.

evrim ağacı

güzel ve aşırı yararlı bir platform / oluşum.

limonlu soda

kulaklarımızdaki buruk bir şarkı gibi biraz ekşimsi ama biraz da tatlı, şu sıcak günlerin güzel içeceği.

anın görüntüsü

ılerde çok değerlenecek bir başlık, geleceği görebiliyorum evet.

zarif

hoşa giden, güzel, çekici kimse.

yasa

devletin yasama gücünce belli biçimlere uyularak düzenlenen ve yürürlüğe girdikten sonra herkesin uyması zorunlu olan, uyulmadığı zaman belli yaptırımlarla karşılaşılan kural.

hayat

canlılarda doğumdan ölüme kadar, etkinliğini sağlayan olgular bütünü.