realizm

gerçekleri görmeyi ve ona göre davranmayı öğütleyen öğreti.

reaksiyon

bir cismin kendini iten ya da sıkıştıran başka bir cisme karşı gösterdiği karşı etki.

sosyalizm

toplumsal refahı devlet inisiyatifinin getireceğini savunan, işçilerin yönetime katılmalarına ağırlık veren, hür teşebbüsü devletin ve sendikaların baskısı altında tutmaya çalışan, telkin ve propagandalarını eğitim, tarım ve vergi reformları üzerinde yoğunlaştıran siyasi öğreti, sosyalistlik, sosyalizm, erkincilik karşıtı.

kadın

soğdçadan dilimize geçen bir ad.

simurg

travmatik

travmaya yol açan, travmayla ilgili.

barış

kötü amaçlar uğruna arkasına sığınılabilen kavram. ulu önder atatürk'ün "yurtta barış dünyada barış" sözü ise asla teslimiyetçi bir zihniyeti yansıtan bir söz değildir.

sallama çay

içine çay nevi bir şey bir şey koyuyorlar. çay olduğunu iddia ediyorlar ama çay olmadığını düşündüğüm durumdur.

sıcak suyun içinde çözülen maddedir.

vahşi

1. medenîleşmemiş, ilk çağdaki insanlar gibi medeniyetten uzak.

2. acımasız, gaddar, merhametsiz, kıyıcı (kimse).

3. yabani (hayvan).

kriter

bir yargıya varabilmek için veya değer verebilmek için başvurulan ilke.

muafiyet

kendisine uygulanmama, bir mükellefiyetten bağışık tutulma, bağışıklık.

çocuk kokusu

özellikle bebek kokusu cennet kokusu gibidir. bayılırım.

metafor

kavramları ve kelimeleri bilinen ve kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek şekilde kullanma, mecaz.

mutluluk

mutsuzluk karşıtı olan evrensel bir diğer olgudur.

objektif

bir sonuca varmak için taraf tutmadan inceleme yapan, hüküm veren kimse.

espri

ince, hoş ve güldürürken düşündüren söz.

rab

evrendeki her şeyi yaratan yüce ve tek varlık, allah, tanrı, halik, hüda, yaradan.

mustafa kemal atatürk

sarı saçlı, çakır komutan... türkiye tarihin bir devrim lideridir, doğruları ve keşke olmasaydı'ları da vardır belki ama bu kendisinin türk tarihindeki yerini değiştirmeyecek daima üstte tutacaktır. yâd olsun başbuğ'um.

hicviye

bir kimseyi, bir toplumu, bir düşünceyi, bir nesneyi veya göreneği yermek için yazılmış yazı veya söylenmiş söz, yergi, hiciv.

aseksüel

sekse karşı ilgisiz ve isteksiz olan kimse.