idrak

tecrübe

bir insanın belli bir sürede veya hayatı boyunca edindiği bilgilerin, gördüğü geçirdiği durum ve olayların, elde ettiği görgü ve uygulamanın tümü, deneyim.

müslümanlık

manipülasyon

insanları kendi bilgileri dışında veya istemedikleri hâlde etkileme.

öç

kötü bir davranış veya sözü cezalandırmak için kötülükle karşılık verme isteği ve işi, intikam.

imge

genel görünüm, imaj.

tabu

dinî bir kavram olarak, "kutsal sayılan bazı insanlara, hayvanlara, nesnelere dokunulmasını yasaklayan, aksi yapıldığında zararı dokunacağı düşünülen dinî inanç." anlamına; sosyolojik olarak, "belli söz veya davranışların bir toplumca, bir toplumsal grupça tehlikeli sayılması ve olumsuz yaptırımlara bağlanarak yasaklanması." anlamına gelir.

queen

muaf sözlük yazarı, ilk saatlerin yazarı. hoş gelmiş hatta sefalar bile getirmiş. varlığın daim olsun reis, yazalım çokça.

günün şarkısı

dinlenilen şarkının diğer sözlük ahalisi ile paylaşıldığı başlıktır.

kısasa kısas

yapılan bir kötülüğün aynısını, karşılık olarak, o kötülüğü yapan kimseye yapma.

yasa

devletin yasama gücünce belli biçimlere uyularak düzenlenen ve yürürlüğe girdikten sonra herkesin uyması zorunlu olan, uyulmadığı zaman belli yaptırımlarla karşılaşılan kural.

nostalji

geçmişte kalan güzelliklere olan özlem duygusu.

hodbin

basiret

muaf sözlük yazarlarının söylemek istedikleri

olmazsa olmaz başlıklardan biridir.

hepimizin kalemi, dili, aklı ve bir de hayatı olduğuna göre hepimiz bir şeyler söylemek isteriz.

ılerleyen zamanlarda çok değerlenecek başlıktır.

kinci

bir kimseye karşı öç alma duygusu taşıyan, öç almak isteyen kimse, kindar.

varsayım

deneyle kanıtlanmamış olmakta birlikte, kanıtlanabileceği umulan önerme, hipotez.

hasret

bir kimseyi veya bir şeyi bir daha görme, ona kavuşma isteği ve duygusu, özlem.

çay

kimse kusura bakmasın ama bu yaz sıcağında kola varken yüzüne bakılmayacak içecek.

kahve

ana yurdu etiyopya olan bir içecek.