muaf sözlük

muaf sözlük mü? ooo alırım bi dal... şaka bir yana besmele ile başlayıp 8. vadiden ötelere ulaşmasını dilediğim sözlüğümüzün varlığı daim olsun. yeni bir soluk, yeni bir sema katı. ne diyeyim, uç uçabildiğin kadar anka kuşu.

hayırlı olsun.

çay

hayal

gerçek olmayan ama olmuş ya da varmışcasına bellekte tasarlanan, düşünülen şey.

sanrı

uyanık olan bir insanın, kendi dışında var sandığı ancak gerçekte olmayan olguları algılaması, yaşaması, halüsinasyon.

ilah

1. çok tanrıcılıkta insanüstü varlıklardan her biri.

2. allah, rab, tanrı, halik, hüda.

3. bir alanda yaratıcılığıyla hayranlık uyandıran, çok beğenilen, çok sevilen ve çok tutulan kimse: "moda ilahı."

sallama çay

sallama çay, teçhizatın el vermediği durumlarda bazen geçiştirici oluyor da yok azizim, nerede o demleme çayın lezzeti? salla gitsin işte...

tabu

dinî bir kavram olarak, "kutsal sayılan bazı insanlara, hayvanlara, nesnelere dokunulmasını yasaklayan, aksi yapıldığında zararı dokunacağı düşünülen dinî inanç." anlamına; sosyolojik olarak, "belli söz veya davranışların bir toplumca, bir toplumsal grupça tehlikeli sayılması ve olumsuz yaptırımlara bağlanarak yasaklanması." anlamına gelir.

cem yılmaz

kaliteli güldürebilen bir komedyendir.
showları evire çevire izler yine güleriz.

empati

duygu ve düşüncede kendini bir başkasının yerine koyabilme.

zümrüdü kanka

hayal kurmayı seven yazar. iyi yazar.

cem yılmaz

nüktedan bir kişiliktir, yerini günümüzdeki komedyenler dolduramaz.

teorem

kanıtlanabilen bilimsel önerme.

cani

cinayet işlemiş kimse.

kadın

soğdçadan dilimize geçen bir ad.

egoist

yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan kimse, bencil.

tutarsız

davranışları veya sözleri birbirini tutmayan, tezat içinde olan kimse.

sherlock holmes

sir arthur conan doyle'nin sherlock holmes adlı eserinden aynı isime sahip hayali karakterdir.

metafor

kavramları ve kelimeleri bilinen ve kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek şekilde kullanma, mecaz.

kült

1. tapınma.

2. bir grup veya insanlar arasında aşırı ilgi görmüş film.

öfke

insanda bulunan savunma mekanizması.