argo

her yerde ve her zaman kullanılmayan veya kullanılmaması gereken çoklukla eğitimsiz kişilerin söylediği söz veya deyim.

radikal kemalist

yeni muaf sözlük yazarı. yazarlığına daha önce şahit olmuşluğum vardır, güçlü kalemi daim olsun. hoş gelmişler...

mekanizma

belli bir sonucu sağlayacak biçimde, karmaşık olarak düzenlenmiş organlar ya da parçalardan oluşan bütün, düzenek.

his

duyularla algılama, duygu.

gözyaşı

gözyaşı bezlerince salgılanan ve kimi etkilerle ya da ağlayınca gözlerden akan duru sıvı damlacıklarından her biri.

ilkel

ilk durumunda kalmış, gelişmesinin başında bulunan.

zümrüdü kanka

uzun yollardan yorulmadan yürüyen yazar.
açık ve parlak olsun yolu.

hoyrat

kaba, kırıcı, hırpalayıcı.

özlem

bir kimseyi veya bir şeyi bir daha görme, ona kavuşma isteği ve duygusu, hasret.

rüya

uyurken insanın zihninde beliren olayların, düşüncelerin, görüntülerin tümü, düş.

espri

ince, hoş ve güldürürken düşündüren söz.

skandal

büyük yankı uyandıran, utanç verici veya küçük düşürücü olay.

varsayım

deneyle kanıtlanmamış olmakta birlikte, kanıtlanabileceği umulan önerme, hipotez.

yetenek

bir şeyi anlama ve yapılma veya bir etkiyi alabilme gücü, kabiliyet.

sigara

birçok insanı bağımlısı yapan maddedir.

simurg

akıl

düşünme, anlama ve kavrama gücü.

recep tayyip erdoğan

sırasıyla belediye başkanlığı, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yapmış olan ve yapan siyasetçi.

kindar

bir kimseye karşı öç alma duygusu taşıyan, öç almak isteyen kimse, kinci.

dehşet

bir tehlike veya korkunç bir şey karşısında duyulan ürküntü.