psikolojik şiddet

mobbing yöntemi ile veya başka bir yolla insanı yıldırmak, bezdirmek ve küçük düşürmek için başvurulan yöntem.

konsept

kavram, anlayış, görüş, düzen, içerik.

anarşi

kışkırtma ve karışıklık yoluyla toplumda meydana gelen düzen bozukluğu.

radikal kemalist

yeni muaf sözlük yazarı. yazarlığına daha önce şahit olmuşluğum vardır, güçlü kalemi daim olsun. hoş gelmişler...

paradoks

1. kökleşmiş inanışlara aykırı olarak öne sürülen düşünce.

2. doğru kabul ettiğinizde kendini yanlışlayan, yanlış kabul ettiğinizde ise kendini doğrulayan önerme, kısır döngü.

ahlak

1. insanların toplum içinde uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

2. insanda bulunan iyi veya kötü huy.

akıl

düşünme, anlama ve kavrama gücü.

tasa

kaygı, gam, üzüntü, endişe vb.

barış

savaş olmadığı, huzurun olduğu, tarafların birbirini daha yakından tanıdığı durum. kuran’da “sulh hayırdır” buyruluyor. mümkün oldukça barışta kalmalı insan.

yaradan

seks

cinsel ilişkide bulunma durumu veya etkinliği.

şiir

duygulardan, düşüncelerden, düşlerden, özlemlerden vb. süzülmüş yaşantı birikimleri olarak, ozanların, sözcüklerin sözlük anlamlarına kimi zaman değişik anlamlar da yükleyerek, dil içinde özel bir dil yaratarak oluşturdukları yazın ürünü.

psikolog

psikoloji ilgilenen kimse, ruh bilimci.

hukuk

toplumu düzenleyen ve devlet yaptırımlarıyla güçlendirilmiş bulunan kurallar ve yasalar.

tutum

esrar

illegal olan psikoaktif bir madde.

öznel

özneye ilişkin olan, özneden oluşan vb.

egoist

yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan kimse, bencil.

muaf sözlük yazarlarının itirafları

biz de neden olmasın başlığıdır.

bu başlıktan çokça çekirdek kola ile okunabilecek entry çıkacak, kutumda büyük hissediyorum.

ağlamak

rahatlatıcı bir aktivite.