zihniyet

görüş ve inanç etmenlerinin etkisiyle beliren ve bireye yön veren düşünme yolu.

basiret

zeytinlirockfestivali

balıkesir akçay da yapılan rock festivali. bu sene biraz sönük geçiyor. dün gece çok sinek vardı, sabah deniz soğuktu. yan çadırda çok haşin bir sevişme vardı ve bende çadırda yalnızdım. söyleyeceklerim bu kadar.

teorem

kanıtlanabilen bilimsel önerme.

ekstrem

bir şeye gereğinden çok fazla bağlanan, önem veren kimse, müfrit, aşırı, uç.

öfke

insanda bulunan savunma mekanizması.

üzüntü

olması istenmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği.

hasret çekmek

uzun zamandır uzakta bulunan sevdiği kimseye ya da yere kavuşmak isteği, özlemi içinde bulunmak, özlem duymak, özlemek.

ırz

çelişmek

birbirini tutmama, aralarında zıtlık ve uyum bulunma durumu, tutarsızlık.

türk

dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse.

zümrüdüanka

efsanelerde geçen devasa bir kuş, simurg.

tutku

1. aşırı, yoğun istek.

2. irade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, ihtiras.

olgu

birtakım olayların dayanağı olan sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç.

zilli sally ve delikanlı henry

efes pilsen'in yeni şişe projesi. yalnız cinsiyetçi yaklaşımı hoş bulunmamış twitter'da boykot edilmeye başlanmış bile. ne yaptın efes abi sen? sence kafalar guzelken sally ya da henry farkeder mi?

oksimoron

doğu ile batının muttasılı, kuzey ile güneyin ekvator buluşması gibi; tezat kardeşliğidir oksimoron. bazen edebî pekiştirme, bazen de inceden alay için kullanılan kavramdır.

kafdağı

nerede olduğu bilinmeyen, sadece efsanelerde ve öykülerde yer alan hayalî dağ.

anarşi

kışkırtma ve karışıklık yoluyla toplumda meydana gelen düzen bozukluğu.

sosyoloji

insan toplumlarının oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen bilim dalı.

limonlu soda

mideyi şişiren sodadır.

tadı güzel ancak bir şişeden fazla içilmesi önerilmez.