30 ağustos zafer bayramı

türk ulusunun tarihine altın harflerle yazılmış en şerefli sayfalardan birisidir.

çay

kimse kusura bakmasın ama bu yaz sıcağında kola varken yüzüne bakılmayacak içecek.

haşin

sert, kırıcı, gönül kırıcı kimse.

rasyonalite

rasyonel olanın niteliği.

oksimoron

zıt anlamlı iki kelimenin bir arada kullanılması.

teori

1. pratik alanına geçmemiş şey, soyut düşünce.

2. kanıtlanmış önerme.

askerlik

asker olma durumu, vatani görev.

rezalet

toplumun duygularını inciten durum veya olay.

hayal dünyası

“hayal dünyasında istediğin her şeyi kurabiliyorsun, hem de her şeyi. hem hayal dünyanda hiç acı hissetmezsin” elif (7).

barış

savaş olmadığı, huzurun olduğu, tarafların birbirini daha yakından tanıdığı durum. kuran’da “sulh hayırdır” buyruluyor. mümkün oldukça barışta kalmalı insan.

hınç

öç alma duygusuyla dolu öfke, gayz.

edebiyat

olay, düşünce, duygu ve imgelerin, insanlarda estetik duygular uyandıracak bir biçimde, dil aracılığıyla, söz ve yazıyla anlatımını amaç edinen sanat.

pratik

uygulama, uygulamalı, teori karşıtı.

tutarsız

davranışları veya sözleri birbirini tutmayan, tezat içinde olan kimse.

gözyaşı

gözyaşı bezlerince salgılanan ve kimi etkilerle ya da ağlayınca gözlerden akan duru sıvı damlacıklarından her biri.

hasret çekmek

uzun zamandır uzakta bulunan sevdiği kimseye ya da yere kavuşmak isteği, özlemi içinde bulunmak, özlem duymak, özlemek.

sigara

birçok insanı bağımlısı yapan maddedir.

alternatif

seçenek, değişik, farklı, karşı anlamlarına gelen bir kavram.

ileri görüşlülük

daha sonra olabilecekleri düşünme işi, vizyon.

nefret

1. bir kimsenin kötülüğünü ve mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu.

2. tiksinme, tiksinti.