tepki

bir cismin kendini iten ya da sıkıştıran başka bir cisme karşı gösterdiği karşı etki.

tutku

1. aşırı, yoğun istek.

2. irade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, ihtiras.

biyoloji

canlılarda doğma, gelişme, üreme vb. yaşam aşamalarını inceleyen bilim.

muaf sözlük

uludağ sözlük gibi iğrenç ve seviyesiz bir ortama dönüşmemesi umulan yeni platform. benim için çok değerli olan bir insanın tavsiyesi ile geldim.

hani marjinal bizdik

cem yılmaz’ın unutulmaz sözüdür. ayrıca güzel de bir bkz'dır.

türk

dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse.

ağırbaşlı

davranışları ölçülü, olgun kimse, vakur, ciddi.

fobi

bir canlıya veya herhangi bir şeye karşı duyulan olağan dışı güçlü korku, yılgı.

narsist

kendi benliğine bağlanan, hayran olan kimse, özsever.

mecaz

kavramları ve kelimeleri bilinen ve kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek şekilde kullanma, metafor.

amigdala

beynin korku merkezine verilmiş bir ad.

paradoks

1. kökleşmiş inanışlara aykırı olarak öne sürülen düşünce.

2. doğru kabul ettiğinizde kendini yanlışlayan, yanlış kabul ettiğinizde ise kendini doğrulayan önerme, kısır döngü.

rab

evrendeki her şeyi yaratan yüce ve tek varlık, allah, tanrı, halik, hüda, yaradan.

üzüntü

olması istenmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği.

başyapıt

üstün ve kalıcı nitelikte yapıt, şaheser.

özlem

bir kimseyi veya bir şeyi bir daha görme, ona kavuşma isteği ve duygusu, hasret.

spekülasyon

yalnızca açıklama amacı güden soyut düşünce.

tepkime

birbirini etkileyen maddeler arasında ortaya çıkan durum, reaksiyon.

aşk

bir kimseye veya bir şeye duyulan sevgi ve bağlılık duygusu.

nefret

1. bir kimsenin kötülüğünü ve mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu.

2. tiksinme, tiksinti.