sağduyu

1. doğru ve akla uygun yargılar verme yeteneği.

2. doğru ile yanlışı ayırma ve doğru yargılama gücü.

kalite

bir şeyin güzel veya çirkin oluşu.

aklıselim

doğru ve akla uygun yargılar verme yeteneği, sağduyu.

manyak

maniye tutulmuş kimse.

düş

uyurken insanın zihninde beliren olayların, düşüncelerin, görüntülerin tümü, rüya.

nefret

1. bir kimsenin kötülüğünü ve mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu.

2. tiksinme, tiksinti.

manzume

zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimi, şiir.

lezbiyen

kendi cinsinden kimselerle cinsel ilişkide bulunan kadın.

mutsuzluk

travesti

kadın kılığına girmiş, yalnızca kadın gibi davranan erkek.

biseksüel

hem kendi cinsine hem de karşı cinse ilgi duyan kimse.

amigdala

beynin korku merkezine verilmiş bir ad.

kavram

bir nesnenin, bir duygunun veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı.

algı

bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma.

30 ağustos zafer bayramı

türk ulusunun tarihine altın harflerle yazılmış en şerefli sayfalardan birisidir.

izlenim

bir şeyin duyular yoluyla insan üzerinde bıraktığı etki, intiba.

dua

tanrı'ya yalvarma, tanrı'dan yardım isteme, yardım dileme, yakarış.

sebastian atımı getir

yeni muaf sözlüğün yeni yazarı. atını almış da gelmiş, hoş gelmişler. at seyisin elinde kaşağılanıyor, sebastian da kahve içiyor. yazarımız da yaza dursun...

hodbin

oksimoron

zıt anlamlı iki kelimenin bir arada kullanılması.