nitelik

bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran temel özellik.

psikopat

topluma karşı karşıt davranışlar sergileyen, ruh ve sinir hastası kimse.

feminizm

toplumda kadının haklarını çoğaltma, erkeğinkiler düzeyine çıkarma, eşitlik sağlama amacını güden akım, kadın hareketi.

namus

yunancada "yasa" anlamına gelen kavram. şu anlamlara gelir:

1. bir toplumda, ahlak kurallarına ve toplumsal değerlere bağlılık, iffet.

2. dürüstlük.

3. bir kimsenin başkaları tarafından dokunulmaması ve saygı gösterilmesi gereken iffeti, ırz.

terörizm

topluma korku salma, insanları korkutma, yıldırma eylemlerinin tümü.

şeytan

1. Âdem'e secde etmediği gerekçesiyle cennetten kovulan cin, iblis.

2. kötü niyetli, kötü düşünceli (kimse).

3. çok kurnaz, uyanık (kimse).

seks

cinsel ilişkide bulunma durumu veya etkinliği.

ateizm

basit bir ifadeyle "tanrı'yı inkâr eden görüş" şeklinde tanımlanagelen kavramdır. ancak ateizm bunların fazlasıdır, ateist olabilmek için bilimi iyi bilmek gerekir, çelişkiye düşmemek gerekir.

paradoks

1. kökleşmiş inanışlara aykırı olarak öne sürülen düşünce.

2. doğru kabul ettiğinizde kendini yanlışlayan, yanlış kabul ettiğinizde ise kendini doğrulayan önerme, kısır döngü.

narsisizm

narsist insanlarca benimsenen felsefi öğreti.

kaos

kalabalık, düzensizlik gibi durumların yol açtığı karışıklık.

mustafa kemal atatürk

gelmiş geçmiş en büyük lider. onu anlatmaya lügatlar yetmez.

queen

şahsımın sözlüğe katılmasına vesile olmuş son derece değerli ve özel bir insan. hayatta belki de ancak bir tanesini tanıyabileceğiniz türden birisi. o kadar farklı ve nadide bir insan yani.

muafiyet

kendisine uygulanmama, bir mükellefiyetten bağışık tutulma, bağışıklık.

imaj

mekanizma

belli bir sonucu sağlayacak biçimde, karmaşık olarak düzenlenmiş organlar ya da parçalardan oluşan bütün, düzenek.

adalet

bir mefhum ve ilkedir, çıkarlar için esnetilebilmekte maalesef.

cami

müslümanların bir arada namaz kılmak, tanrı’ya tapınmak için yaptıkları, içinde günde beş kez namaz kılıp dua okudukları, tanrı’ya tapındıkları yapı.

intiba

hınç

öç alma duygusuyla dolu öfke, gayz.