kahve

ana yurdu etiyopya olan bir içecek.

allah

evrenin ve her şeyin yaratıcısı, koruyucusu, yöneticisi olduğuna ve birliğine inanılan yüce varlık, yaradan.

imaj

norm

kurallar olarak benimsenen, yerleşmiş bir ilkeye veya yasayan uygun durum.

şeytan

1. Âdem'e secde etmediği gerekçesiyle cennetten kovulan cin, iblis.

2. kötü niyetli, kötü düşünceli (kimse).

3. çok kurnaz, uyanık (kimse).

anne

kutsal bir varlık olsa da fazla da abartılmaması, putlaştırılmaması gereken aile üyesi. her annenin her yaptığı doğru olacak diye bir kaide yok.

etik

iyi, kötü, yarar gibi sorunları inceleyen, töresel bir davranış yasası geliştiren, ahlak ve onun ilkeleriyle uğraşan felsefe kolu.

üzüntü

olması istenmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği.

adil

haktan ve hukuktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren (kimse).

hayal

gerçek olmayan ama olmuş ya da varmışcasına bellekte tasarlanan, düşünülen şey.

kargaşa

akıl

düşünme, anlama ve kavrama gücü.

sevgi

bir insana karşı duyulan yüce ve sonsuz bir duygu.

şiir

duygulardan, düşüncelerden, düşlerden, özlemlerden vb. süzülmüş yaşantı birikimleri olarak, ozanların, sözcüklerin sözlük anlamlarına kimi zaman değişik anlamlar da yükleyerek, dil içinde özel bir dil yaratarak oluşturdukları yazın ürünü.

espri

ince, hoş ve güldürürken düşündüren söz.

skandal

büyük yankı uyandıran, utanç verici veya küçük düşürücü olay.

düş

uyurken insanın zihninde beliren olayların, düşüncelerin, görüntülerin tümü, rüya.

oksimoron

zıt anlamlı iki kelimenin bir arada kullanılması.

tanrı

tengri'den gelen özel bir addır, allah ismiyle beraber anlamdaş olmuştur.

tanımı: evrenin ve her şeyin yaratıcısı, koruyucusu, yöneticisi olduğuna ve birliğine inanılan yüce varlık, yaradan.

kahve

günde üç kere içtiğim için kalbimi patür kütür eden içecek en güzeli ise türk kahvesi'dir.