subjektif

kişisel olan, yalnız kişiyi ilgilendiren, objektif olmayan.

imaj

sarışın bir kurt

(bkz:nazım hikmet) in şiirinde geçen bölümdür. genco erkal harika seslendirmiştir.

“ dağlarda tek tek ateşler yanıyordu.
ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam
nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu
ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında,
birdenbire beş adım sağında onu gördü.paşalar onun arkasındaydılar.
o, saati sordu
paşalar: 'üç', dediler.
sarışın bir kurda benziyordu
ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.
yürüdü uçurumun başına kadar,
eğildi, durdu.
bıraksalar
ince, uzun bacakları üstünde yaylanarak
ve karanlıkla akan bir yıldız gibi kayarak
kocatepe'den afyon ovasına atlayacaktı.”

kafdağı

nerede olduğu bilinmeyen, sadece efsanelerde ve öykülerde yer alan hayalî dağ.

şiddet

karşıt tutumda, görüşte olanlara kaba kuvvet kullanma, sert davranma, sertlik.

ateizm

basit bir ifadeyle "tanrı'yı inkâr eden görüş" şeklinde tanımlanagelen kavramdır. ancak ateizm bunların fazlasıdır, ateist olabilmek için bilimi iyi bilmek gerekir, çelişkiye düşmemek gerekir.

gel bak ne buldum

ne bulduğunu muaf sözlük de de merak ettiğim yazar.

cami

müslümanların bir arada namaz kılmak, tanrı’ya tapınmak için yaptıkları, içinde günde beş kez namaz kılıp dua okudukları, tanrı’ya tapındıkları yapı.

yasa

devletin yasama gücünce belli biçimlere uyularak düzenlenen ve yürürlüğe girdikten sonra herkesin uyması zorunlu olan, uyulmadığı zaman belli yaptırımlarla karşılaşılan kural.

düzenek

belli bir sonucu sağlayacak biçimde, karmaşık olarak düzenlenmiş organlar ya da parçalardan oluşan bütün, mekanizma.

adalet

bir mefhum ve ilkedir, çıkarlar için esnetilebilmekte maalesef.

siyaset

yurt, devlet işlerini düzenlemek, yürütmek için tutulan ölçülü yol.

cem yılmaz

kaliteli güldürebilen bir komedyendir.
showları evire çevire izler yine güleriz.

rüya

uyurken insanın zihninde beliren olayların, düşüncelerin, görüntülerin tümü, düş.

duygusal

gözü yaşlı bir duygululuğu olan, içli kimse.

ağırbaşlılık

davranışlarda ölçülü olma durumu, vakar, ciddiyet, ciddilik.

kızılmaske

muaf sözlük yazarı, hoş gelmiş sefalar getirmiştir. kalemdarlığı daim olsun, aşikare yaza dursun...

hayal gücü

imajinasyon veya imgelem zihinsel görüntüler oluşturabilme veya birinin zihninin içinde kendiliğinden görüntüler üretebilme yetisi.

anne

bazen bize kızsa da aslında bize kızamayan en yakınımız. canımızdan bir parçadır onlar.

oksimoron

zıt anlamlı iki kelimenin bir arada kullanılması.