öznel

özneye ilişkin olan, özneden oluşan vb.

adrenalin

canlıyı acil harekete geçiren hormon.

terörist

terörizm yanlısı kimse.

kısasa kısas

yapılan bir kötülüğün aynısını, karşılık olarak, o kötülüğü yapan kimseye yapma.

anın görüntüsü

ılerde çok değerlenecek bir başlık, geleceği görebiliyorum evet.

vahşet

1. vahşi olma durumu.

2. gaddarlık, kıyıcılık, acımasızlık, merhametsizlik.

3. korku, ürküntü, dehşet.

siyaset

yurt, devlet işlerini düzenlemek, yürütmek için tutulan ölçülü yol.

tutum

çıkar yol

savaş

devletlerin, aralarındaki ekonomik ve siyasal anlaşmazlıklar vb. nedeniyle, siyasal ilişkilerini keserek, birbirlerine karşı ordularıyla giriştikleri silahlı eylem.

zarafet

hoşluk, güzellik, cazibe.

nesnel

nesnelerle ilgili, objektif.

simurg

vakar

hiciv

deneyim

bir insanın belli bir sürede veya hayatı boyunca edindiği bilgilerin, gördüğü geçirdiği durum ve olayların, elde ettiği görgü ve uygulamanın tümü, tecrübe.

hayal dünyası

“hayal dünyasında istediğin her şeyi kurabiliyorsun, hem de her şeyi. hem hayal dünyanda hiç acı hissetmezsin” elif (7).

hayal gücü

imajinasyon veya imgelem zihinsel görüntüler oluşturabilme veya birinin zihninin içinde kendiliğinden görüntüler üretebilme yetisi.

ciddiyet

davranışlarda ölçülülük.

kaos

kalabalık, düzensizlik gibi durumların yol açtığı karışıklık.