algı

bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma.

limonlu soda

kulaklarımızdaki buruk bir şarkı gibi biraz ekşimsi ama biraz da tatlı, şu sıcak günlerin güzel içeceği.

düzenek

belli bir sonucu sağlayacak biçimde, karmaşık olarak düzenlenmiş organlar ya da parçalardan oluşan bütün, mekanizma.

türkiye

kimi insanların mecbur terk ettikleri ülke.

ilkel

ilk durumunda kalmış, gelişmesinin başında bulunan.

sebastian atımı getir

güzel tanımları olan, ofis adamı, gezmeyi, yaşamayı ve fotoğraf çekmeyi seven yazar kişisi.

töre

bir toplumda ahlak, gelenek, görenek ve ortaklaşa alışkılarca belirlenmiş, benimsenmiş davranışların ve yaşama biçimlerinin, öteden beri uyulagelen toplumsal kuralların, şu ya da bu konuda tutulagelen yolların tümü.

içgüdü

canlılara doğuştan gelen hareketlerin ve davranışların tümü.

homoseksüel

yalnızca kendi cinsine ilgi duyan kimse.

bunalım

1. doğal süreçte birdenbire oluşan aykırılık; gerginlik veya sıkıntı içine girmek.

2. uyaranlara karşı duyarlığın, iş yapabilme gücünün, kendine güvenin azalarak, karamsarlığın ve umutsuzluğun güçlenmesiyle oluşan ruhsal bozukluk, depresyon, kriz.

kıstas

bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kriter, ölçüt.

teknik

pratik

uygulama, uygulamalı, teori karşıtı.

paradoks

1. kökleşmiş inanışlara aykırı olarak öne sürülen düşünce.

2. doğru kabul ettiğinizde kendini yanlışlayan, yanlış kabul ettiğinizde ise kendini doğrulayan önerme, kısır döngü.

radikal kemalist

sözlüğe gelişiyle beni sevindirmiş radikal düşünceleri kabul edilebilir olan yazardır.

bilinçaltı

insanda, bilinç dışı olmakla birlikte, kapsamında olanların istendiği zaman bilince çağrılabildiği zihin bölgesi; kişide, bilince inmeyen olayların geçtiği varsayılan iç.

bencil

yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan kimse, egoist, hodbin.

hz. muhammed

islam dinini tanrı'dan aldığı vahiy yoluyla yayan ve semavi dinlere göre son peygamber.

türkü

"türklere özgü olan" anlamına gelen isim. hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume.

muaf sözlük

sözlükler aleminin yeni çocuğu. güzel olana tutkulu, zincirlerden muaf sözlük.