vizyon

ülkü, sağgörü, ileri görüş anlamlarına gelen bir kavram.

anarşi

kışkırtma ve karışıklık yoluyla toplumda meydana gelen düzen bozukluğu.

transseksüel

hormon tedavisi görüp ameliyat olarak cinsiyet değiştiren kimse.

feminizm

toplumda kadının haklarını çoğaltma, erkeğinkiler düzeyine çıkarma, eşitlik sağlama amacını güden akım, kadın hareketi.

ak parti

2001 yılında kurulan siyasi partidir.
kurucusu recep tayyip erdoğan'dır.

his

duyularla algılama, duygu.

varsayım

deneyle kanıtlanmamış olmakta birlikte, kanıtlanabileceği umulan önerme, hipotez.

hani marjinal bizdik

cem yılmaz’ın unutulmaz sözüdür. ayrıca güzel de bir bkz'dır.

öznel

özneye ilişkin olan, özneden oluşan vb.

gam

kaygı, tasa, üzüntü, endişe.

çelişki

sözlerin veya davranışların birbirini tutmaması durumu, aykırılık, zıtlık.

intiba

oksimoron

doğu ile batının muttasılı, kuzey ile güneyin ekvator buluşması gibi; tezat kardeşliğidir oksimoron. bazen edebî pekiştirme, bazen de inceden alay için kullanılan kavramdır.

imge

genel görünüm, imaj.

yaşam

"hayat"ın eş anlamlısı olan ve çağdaş türkçe kökenli kavram; "doğumdan ölüme kadarki süre" demektir.

depresif

depresyondan mustarip, depresyona maruz kalmış kimse.

zilli sally ve delikanlı henry

efes pilsen'in yeni şişe projesi. yalnız cinsiyetçi yaklaşımı hoş bulunmamış twitter'da boykot edilmeye başlanmış bile. ne yaptın efes abi sen? sence kafalar guzelken sally ya da henry farkeder mi?

zarif

hoşa giden, güzel, çekici kimse.

egoist

yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan kimse, bencil.

tutarsız

davranışları veya sözleri birbirini tutmayan, tezat içinde olan kimse.