manzume

zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimi, şiir.

zihniyet

görüş ve inanç etmenlerinin etkisiyle beliren ve bireye yön veren düşünme yolu.

katil

insan öldüren kimse, cani.

korku

1. bir tehlike veya tehlike düşünce karşısında duyulan kaygı, üzüntü.

2. insanda ağız kuruması, şok olma, kalp atışlarının hızlanması veya daha karmaşık fizyolojik tepkilerle görülen duygu, dehşet.

sallama çay

sallama çay, teçhizatın el vermediği durumlarda bazen geçiştirici oluyor da yok azizim, nerede o demleme çayın lezzeti? salla gitsin işte...

radikal kemalist

yeni muaf sözlük yazarı. yazarlığına daha önce şahit olmuşluğum vardır, güçlü kalemi daim olsun. hoş gelmişler...

feminizm

toplumda kadının haklarını çoğaltma, erkeğinkiler düzeyine çıkarma, eşitlik sağlama amacını güden akım, kadın hareketi.

kıstas

bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kriter, ölçüt.

biyoloji

canlılarda doğma, gelişme, üreme vb. yaşam aşamalarını inceleyen bilim.

eşcinsel

yalnız kendi cinsine ilgi duyan, homoseksüel.

gurur

1. kibir.

2. onur, şeref, haysiyet.

ölüm

insan, hayvan, bitki vb. canlıların yaşamının tam ve kesin bir biçimde sona ermesi durumu.

kafdağı

nerede olduğu bilinmeyen, sadece efsanelerde ve öykülerde yer alan hayalî dağ.

nostalji

geçmişte kalan güzelliklere olan özlem duygusu.

rasyonel

akla uygun, aklın kurallarına dayanan, ussal.

paradoks

1. kökleşmiş inanışlara aykırı olarak öne sürülen düşünce.

2. doğru kabul ettiğinizde kendini yanlışlayan, yanlış kabul ettiğinizde ise kendini doğrulayan önerme, kısır döngü.

merhamet

bir kimsenin veya başka bir canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı hissedilen üzüntü, acıma.

ağırbaşlı

davranışları ölçülü, olgun kimse, vakur, ciddi.

özseverlik

özsever olma durumu, narsistlik.

içgüdü

canlılara doğuştan gelen hareketlerin ve davranışların tümü.