tepkime

birbirini etkileyen maddeler arasında ortaya çıkan durum, reaksiyon.

zarif

hoşa giden, güzel, çekici kimse.

fantezi

değişik beğeni, değişik düşünüş, değişik beğeni.

hayal

gerçek olmayan ama olmuş ya da varmışcasına bellekte tasarlanan, düşünülen şey.

türkü

"türklere özgü olan" anlamına gelen isim. hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume.

nükte

ince anlamlı ve düşündürücü söz, espri.

ölüm

insan, hayvan, bitki vb. canlıların yaşamının tam ve kesin bir biçimde sona ermesi durumu.

tepki

bir cismin kendini iten ya da sıkıştıran başka bir cisme karşı gösterdiği karşı etki.

düş

uyurken insanın zihninde beliren olayların, düşüncelerin, görüntülerin tümü, rüya.

çıkar yol

evrim

bir canlıyı ötekilerden ayrımlı duruma getiren biçimsel ve yapısal özelliklerin gelişmesi yolunda geçirilen bir dizi değişme olayı, tekâmül.

günün şarkısı

dinlenilen şarkının diğer sözlük ahalisi ile paylaşıldığı başlıktır.

türkiye

kimi insanların mecbur terk ettikleri ülke.

zümrüdü kanka

uzun yollardan yorulmadan yürüyen yazar.
açık ve parlak olsun yolu.

güdü

bilinçli veya bilinçsiz olarak hareketi doğuran, sürekliliğini sağlayan, ona yön veren herhangi bir güç.

hayal dünyası

“hayal dünyasında istediğin her şeyi kurabiliyorsun, hem de her şeyi. hem hayal dünyanda hiç acı hissetmezsin” elif (7).

endişe

kaygı, tasa, korku, kuşku anlamlarına gelen bir kelime.

başyapıt

üstün ve kalıcı nitelikte yapıt, şaheser.

heteroseksüel

karşı cinse ilgi duyan, arzulayan kimse.

pratik

uygulama, uygulamalı, teori karşıtı.