kalite

bir şeyin güzel veya çirkin oluşu.

realizm

gerçekleri görmeyi ve ona göre davranmayı öğütleyen öğreti.

allah

evrenin ve her şeyin yaratıcısı, koruyucusu, yöneticisi olduğuna ve birliğine inanılan yüce varlık, yaradan.

homoseksüel

yalnızca kendi cinsine ilgi duyan kimse.

nazım hikmet ran

dönemin büyük şairlerinden biri olan şairdir.

meziyet

bir kişiyi veya nesneyi benzerlerinden üstün gösteren nitelik.

anne

kutsal bir varlık olsa da fazla da abartılmaması, putlaştırılmaması gereken aile üyesi. her annenin her yaptığı doğru olacak diye bir kaide yok.

tutarsızlık

birbirini tutmama, birbirine uymama, çelişmek.

başbuğ

eski türklerde başkomutan, önder.

hayal dünyası

“hayal dünyasında istediğin her şeyi kurabiliyorsun, hem de her şeyi. hem hayal dünyanda hiç acı hissetmezsin” elif (7).

müzik

birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çevresinde uyumlu seslerle anlatma sanatı.

limonlu soda

kulaklarımızdaki buruk bir şarkı gibi biraz ekşimsi ama biraz da tatlı, şu sıcak günlerin güzel içeceği.

yabani

1. doğada yaşayan, evcil olmayan.

2. görgüsü olmayan, kaba ve hoyrat kimse.

ceza

yasanın, topluma zarar verdiğini kabul ettiği eylemlere karşı öngördüğü yaptırım.

anarşi

kışkırtma ve karışıklık yoluyla toplumda meydana gelen düzen bozukluğu.

dürtü

fizyolojik ve ruhsal dengenin değişmesi sonucu ortaya çıkan ve canlıyı çeşitli tepkilere sürükleyebilen içsel gerilim.

şiir

duygulardan, düşüncelerden, düşlerden, özlemlerden vb. süzülmüş yaşantı birikimleri olarak, ozanların, sözcüklerin sözlük anlamlarına kimi zaman değişik anlamlar da yükleyerek, dil içinde özel bir dil yaratarak oluşturdukları yazın ürünü.

askerlik

asker olma durumu, vatani görev.

radikal kemalist

sözlüğe gelişiyle beni sevindirmiş radikal düşünceleri kabul edilebilir olan yazardır.

sanrı

uyanık olan bir insanın, kendi dışında var sandığı ancak gerçekte olmayan olguları algılaması, yaşaması, halüsinasyon.