rüya

uyurken insanın zihninde beliren olayların, düşüncelerin, görüntülerin tümü, düş.

vizyon

ülkü, sağgörü, ileri görüş anlamlarına gelen bir kavram.

vahşi

1. medenîleşmemiş, ilk çağdaki insanlar gibi medeniyetten uzak.

2. acımasız, gaddar, merhametsiz, kıyıcı (kimse).

3. yabani (hayvan).

cem yılmaz

nüktedan bir kişiliktir, yerini günümüzdeki komedyenler dolduramaz.

bilinçaltı

insanda, bilinç dışı olmakla birlikte, kapsamında olanların istendiği zaman bilince çağrılabildiği zihin bölgesi; kişide, bilince inmeyen olayların geçtiği varsayılan iç.

ileri görüşlülük

daha sonra olabilecekleri düşünme işi, vizyon.

muaf sözlük

açılışı, güzel bir cuma'ya denk gelen 30 ağustos zafer bayramına denk gelmiş geleceği parlak göz bebeğimiz sözlüktür.

anne

bazen bize kızsa da aslında bize kızamayan en yakınımız. canımızdan bir parçadır onlar.

recep tayyip erdoğan

sırasıyla belediye başkanlığı, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yapmış olan ve yapan siyasetçi.

amigdala

beynin korku merkezine verilmiş bir ad.

imge

genel görünüm, imaj.

saldırganlık

saldırgan olma durumu.

muaf sözlük

vatana ve millete hayirli olsun.

agresif

başkasına saldıran, yapısında saldırma özelliği bulunan, saldırgan.

vakar

teori

1. pratik alanına geçmemiş şey, soyut düşünce.

2. kanıtlanmış önerme.

adrenalin

canlıyı acil harekete geçiren hormon.

karikatür

insan ve toplumla ilgili her türlü olayı konu alarak abartılı bir biçimde veren, düşündürücü ve güldürücü resim.

aseksüel

sekse karşı ilgisiz ve isteksiz olan kimse.

ileri görüşlü

daha sonra olabilecekleri düşünen, ileriyi gören, sezen ve kavrayan kimse.