idam

türkiye'ye gelip gelmemesi tartışmalara yol açan ceza yöntemi.

savaş

devletlerin, aralarındaki ekonomik ve siyasal anlaşmazlıklar vb. nedeniyle, siyasal ilişkilerini keserek, birbirlerine karşı ordularıyla giriştikleri silahlı eylem.

ahlak

1. insanların toplum içinde uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

2. insanda bulunan iyi veya kötü huy.

muaf sözlük

sözlükler aleminin yeni çocuğu. güzel olana tutkulu, zincirlerden muaf sözlük.

psikolog

psikoloji ilgilenen kimse, ruh bilimci.

idealist

bir ülkeye çıkar gütmeden bağlı olan kimse.

muaf sözlük

gel bile denmediği halde atımız ile beraber geliriz elbet. (bkz:zeytinlirockfestivali) nden selamlar.

bencil

yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan kimse, egoist, hodbin.

mekanizma

belli bir sonucu sağlayacak biçimde, karmaşık olarak düzenlenmiş organlar ya da parçalardan oluşan bütün, düzenek.

argo

her yerde ve her zaman kullanılmayan veya kullanılmaması gereken çoklukla eğitimsiz kişilerin söylediği söz veya deyim.

hayal gücü

imajinasyon veya imgelem zihinsel görüntüler oluşturabilme veya birinin zihninin içinde kendiliğinden görüntüler üretebilme yetisi.

doğa

kendiliğinden var olan ve insan etkinliğinin dışında kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren, canlı ve cansız nesnelerden oluşan varlığın tümü.

dehşet

bir tehlike veya korkunç bir şey karşısında duyulan ürküntü.

demagoji

bir kimsenin veya bir grubun duygularını çoğaltacak biçimde harekete geçirerek, abartılı veya gerçek dışı sözler söyleme ve kazanmaya çalışma, laf cambazlığı.

cani

cinayet işlemiş kimse.

müslümanlık

özlem

bir kimseyi veya bir şeyi bir daha görme, ona kavuşma isteği ve duygusu, hasret.

kaygı

üzüntü, korku duyulan düşünce, tasa, gam.

zeytinlirockfestivali

balıkesir akçay da yapılan rock festivali. bu sene biraz sönük geçiyor. dün gece çok sinek vardı, sabah deniz soğuktu. yan çadırda çok haşin bir sevişme vardı ve bende çadırda yalnızdım. söyleyeceklerim bu kadar.

sağgörü

gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği, uzağı görüş, seziş, kavrayış, anlayış, basiret.