sevgi

bir insana karşı duyulan yüce ve sonsuz bir duygu.

özgürlük

uğruna savaşılan bir kavramdır. insanın her türlü dış etkiden bağımsız olarak kendi iradesine ve düşüncesine dayanarak karar vermesi durumu.

nazım hikmet ran

dönemin büyük şairlerinden biri olan şairdir.

felsefe

var olanların varlığı, kaynağı, anlamı ve nedeni üzerine düşünme ve bilginin bilimsel olarak araştırılması.

adalet

bir mefhum ve ilkedir, çıkarlar için esnetilebilmekte maalesef.

zihniyet

görüş ve inanç etmenlerinin etkisiyle beliren ve bireye yön veren düşünme yolu.

muafiyet

kendisine uygulanmama, bir mükellefiyetten bağışık tutulma, bağışıklık.

sarsıntı

kaza, ilaç vb.nin yol açtığı ruhsal ve aklî bozukluk.

etki

bir kimsenin ya da bir nesnenin başka bir kimse ya da nesne üzerindeki düşünce, yön, eğilim vb. değiştirmeye yol açan gücü, tesir.

enerji

organların çalışabilmesi ve vücut ısısının sürdürebilmesini sağlayan besin ögelerinin oluşturduğu güç. bir de "manevi güç" anlamına gelir. fizik terimi olarak da "maddede var olan ısı, ışık biçiminde ortaya güç, erke." demektir.

katil

insan öldüren kimse, cani.

kindar

bir kimseye karşı öç alma duygusu taşıyan, öç almak isteyen kimse, kinci.

queen

muaf sözlük yazarı, ilk saatlerin yazarı. hoş gelmiş hatta sefalar bile getirmiş. varlığın daim olsun reis, yazalım çokça.

sigara

birçok insanı bağımlısı yapan maddedir.

travmatik

travmaya yol açan, travmayla ilgili.

gel bak ne buldum

yeni muaf sözlük yazarı. geldi; hoş geldi, baktı; üye oldu, buldu; umarım hoş bulmuştur. varlığı daim olsun yazarı...

olgu

birtakım olayların dayanağı olan sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç.

endişe

kaygı, tasa, korku, kuşku anlamlarına gelen bir kelime.

cin

1. masallara ve kimi inanışlara göre göze görünmeyen ama gerektiğinde türlü biçimlere ve bu arada insan biçimine de girebilen, iyilik de kötülük de yapabilen yaratık.

2. çok akıllı, çok kurnaz kimse.

queen

şahsımın sözlüğe katılmasına vesile olmuş son derece değerli ve özel bir insan. hayatta belki de ancak bir tanesini tanıyabileceğiniz türden birisi. o kadar farklı ve nadide bir insan yani.