hasret çekmek

uzun zamandır uzakta bulunan sevdiği kimseye ya da yere kavuşmak isteği, özlemi içinde bulunmak, özlem duymak, özlemek.

esrar

illegal olan psikoaktif bir madde.

islam

müslümanlık olarak da bilinen ve hz. muhammed'in yaydığı din.

mustafa kemal atatürk

gelmiş geçmiş en büyük lider. onu anlatmaya lügatlar yetmez.

depresyon

depresyona girse bile muaf kalmasını temenni ettiğim yeni yazar. hoş geldin genç, çok derine dalma, ok?

travmatik

travmaya yol açan, travmayla ilgili.

anarşizm

tarihsel şartlar ne olursa olsun devletin ortadan kaldırılması için çalışan öğreti.

gökyüzü

iyi şeylerin geldiği yer. ışık, yağmur, hava. göğe bakalım.

kin

birine karşı duyulan öç alma isteği, garaz, garez.

gam

kaygı, tasa, üzüntü, endişe.

barış

kötü amaçlar uğruna arkasına sığınılabilen kavram. ulu önder atatürk'ün "yurtta barış dünyada barış" sözü ise asla teslimiyetçi bir zihniyeti yansıtan bir söz değildir.

tepkime

birbirini etkileyen maddeler arasında ortaya çıkan durum, reaksiyon.

sosyoloji

insan toplumlarının oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen bilim dalı.

mekanizma

belli bir sonucu sağlayacak biçimde, karmaşık olarak düzenlenmiş organlar ya da parçalardan oluşan bütün, düzenek.

oksimoron

genellikle iki kelimeden oluşan kendi içinde çelişkili ifade, mesela “sessizce haykırdım” tamlamasındaki gibi. ya da “okulumuza bağış yapmanız zorunludur” da olduğu gibi. bağış isteyerek yapılan bir fiil olmakla birlikte, zorunluluk kelimesiyle çelişki içeriyor. tek kelime ile yapılabilenleri de vardır, meşhur “yalnızız” ya da “yalancıyım” ifadesinde olduğu gibi.

ceza

yasanın, topluma zarar verdiğini kabul ettiği eylemlere karşı öngördüğü yaptırım.

yasa

devletin yasama gücünce belli biçimlere uyularak düzenlenen ve yürürlüğe girdikten sonra herkesin uyması zorunlu olan, uyulmadığı zaman belli yaptırımlarla karşılaşılan kural.

yaradan

namaz

islam dinine göre, müslümanların sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere günde beş kez ve bayramlarda, kurallarını yerine getirerek yapmaları buyrulan ibadet.

sosyalizm

toplumsal refahı devlet inisiyatifinin getireceğini savunan, işçilerin yönetime katılmalarına ağırlık veren, hür teşebbüsü devletin ve sendikaların baskısı altında tutmaya çalışan, telkin ve propagandalarını eğitim, tarım ve vergi reformları üzerinde yoğunlaştıran siyasi öğreti, sosyalistlik, sosyalizm, erkincilik karşıtı.