kaos

kalabalık, düzensizlik gibi durumların yol açtığı karışıklık.

sağgörü

gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği, uzağı görüş, seziş, kavrayış, anlayış, basiret.

mustafa kemal atatürk

sarı saçlı, çakır komutan... türkiye tarihin bir devrim lideridir, doğruları ve keşke olmasaydı'ları da vardır belki ama bu kendisinin türk tarihindeki yerini değiştirmeyecek daima üstte tutacaktır. yâd olsun başbuğ'um.

özlemek

sevdiği bir şeyi ya da kimseyi bir daha görmek isteğini duymak, ona kavuşmak istemek, onu göreceği gelmek.

sebastian atımı getir

yeni muaf sözlüğün yeni yazarı. atını almış da gelmiş, hoş gelmişler. at seyisin elinde kaşağılanıyor, sebastian da kahve içiyor. yazarımız da yaza dursun...

cin

1. masallara ve kimi inanışlara göre göze görünmeyen ama gerektiğinde türlü biçimlere ve bu arada insan biçimine de girebilen, iyilik de kötülük de yapabilen yaratık.

2. çok akıllı, çok kurnaz kimse.

tecrübe

bir insanın belli bir sürede veya hayatı boyunca edindiği bilgilerin, gördüğü geçirdiği durum ve olayların, elde ettiği görgü ve uygulamanın tümü, deneyim.

tabu

dinî bir kavram olarak, "kutsal sayılan bazı insanlara, hayvanlara, nesnelere dokunulmasını yasaklayan, aksi yapıldığında zararı dokunacağı düşünülen dinî inanç." anlamına; sosyolojik olarak, "belli söz veya davranışların bir toplumca, bir toplumsal grupça tehlikeli sayılması ve olumsuz yaptırımlara bağlanarak yasaklanması." anlamına gelir.

objektif

bir sonuca varmak için taraf tutmadan inceleme yapan, hüküm veren kimse.

demleme çay

halis olandır. rize nin doğusundan üretilen kurutulanı makbuldür. üzerine sıcak su konularak, demleme yöntemi ile yapılan sıcak içecektir.

intiba

realizm

gerçekleri görmeyi ve ona göre davranmayı öğütleyen öğreti.

skandal

büyük yankı uyandıran, utanç verici veya küçük düşürücü olay.

limonlu soda

mideyi şişiren sodadır.

tadı güzel ancak bir şişeden fazla içilmesi önerilmez.

manzume

zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimi, şiir.

meziyet

bir kişiyi veya nesneyi benzerlerinden üstün gösteren nitelik.

çelişki

sözlerin veya davranışların birbirini tutmaması durumu, aykırılık, zıtlık.

çocuk kokusu

özellikle bebek kokusu cennet kokusu gibidir. bayılırım.

simurg

üzüntü

olması istenmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği.