sanrı

uyanık olan bir insanın, kendi dışında var sandığı ancak gerçekte olmayan olguları algılaması, yaşaması, halüsinasyon.

muaf sözlük

gel bile denmediği halde atımız ile beraber geliriz elbet. (bkz:zeytinlirockfestivali) nden selamlar.

karikatür

insan ve toplumla ilgili her türlü olayı konu alarak abartılı bir biçimde veren, düşündürücü ve güldürücü resim.

gel bak ne buldum

yeni muaf sözlük yazarı. geldi; hoş geldi, baktı; üye oldu, buldu; umarım hoş bulmuştur. varlığı daim olsun yazarı...

oksimoron

genellikle iki kelimeden oluşan kendi içinde çelişkili ifade, mesela “sessizce haykırdım” tamlamasındaki gibi. ya da “okulumuza bağış yapmanız zorunludur” da olduğu gibi. bağış isteyerek yapılan bir fiil olmakla birlikte, zorunluluk kelimesiyle çelişki içeriyor. tek kelime ile yapılabilenleri de vardır, meşhur “yalnızız” ya da “yalancıyım” ifadesinde olduğu gibi.

kısasa kısas

yapılan bir kötülüğün aynısını, karşılık olarak, o kötülüğü yapan kimseye yapma.

kur'an-ı kerim

islam dininin temel ilkelerini, hazreti muhammed'e gönderilen tanrı buyruklarını içeren kutsal bir kitap.

muafiyet

kendisine uygulanmama, bir mükellefiyetten bağışık tutulma, bağışıklık.

pratik

uygulama, uygulamalı, teori karşıtı.

etik

iyi, kötü, yarar gibi sorunları inceleyen, töresel bir davranış yasası geliştiren, ahlak ve onun ilkeleriyle uğraşan felsefe kolu.

allah

evrenin ve her şeyin yaratıcısı, koruyucusu, yöneticisi olduğuna ve birliğine inanılan yüce varlık, yaradan.

espri

ince, hoş ve güldürürken düşündüren söz.

cami

müslümanların bir arada namaz kılmak, tanrı’ya tapınmak için yaptıkları, içinde günde beş kez namaz kılıp dua okudukları, tanrı’ya tapındıkları yapı.

hobi

kişinin uğraşı dışında yapılan, dinlendirici ve oyalayıcı şey.

rab

evrendeki her şeyi yaratan yüce ve tek varlık, allah, tanrı, halik, hüda, yaradan.

olgu

birtakım olayların dayanağı olan sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç.

psikiyatri

ruh ve sinir hastalıklarıyla, kişide görülen önemli uyumsuzlukları önleme, teşhis ve tedavi etmeyle uğraşan uzmanlık dalı.

depresyon

depresyona girse bile muaf kalmasını temenni ettiğim yeni yazar. hoş geldin genç, çok derine dalma, ok?

ceza

yasanın, topluma zarar verdiğini kabul ettiği eylemlere karşı öngördüğü yaptırım.

biseksüel

hem kendi cinsine hem de karşı cinse ilgi duyan kimse.