narsist

kendi benliğine bağlanan, hayran olan kimse, özsever.

gözyaşı

gözyaşı bezlerince salgılanan ve kimi etkilerle ya da ağlayınca gözlerden akan duru sıvı damlacıklarından her biri.

ateizm

basit bir ifadeyle "tanrı'yı inkâr eden görüş" şeklinde tanımlanagelen kavramdır. ancak ateizm bunların fazlasıdır, ateist olabilmek için bilimi iyi bilmek gerekir, çelişkiye düşmemek gerekir.

deizm

tanrı’nın varlığını kabul etmekle birlikte herhangi bir dinin dogmalarını ve ilkelerini benimsemeyen, tanrılık gücün yalnızca yaratmayla sınırlı kaldığını, tanrı’nın evreni yarattıktan sonra doğanın ve dünyanın hiçbir işine karışmadığını öne süren öğreti.

depresyon

depresyona girse bile muaf kalmasını temenni ettiğim yeni yazar. hoş geldin genç, çok derine dalma, ok?

hobi

kişinin uğraşı dışında yapılan, dinlendirici ve oyalayıcı şey.

nefret

1. bir kimsenin kötülüğünü ve mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu.

2. tiksinme, tiksinti.

sosyoloji

insan toplumlarının oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen bilim dalı.

mustafa kemal atatürk

gelmiş geçmiş en büyük lider. onu anlatmaya lügatlar yetmez.

hamile eşi öldürüp 18 yıl ceza almak

teizm

evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir tanrı'nın varlığına inanma, tanrıcılık.

heteroseksüel

karşı cinse ilgi duyan, arzulayan kimse.

özseverlik

özsever olma durumu, narsistlik.

özsever

deprem

hiçbir ülkenin başına gelmemesi gereken doğal afetlerden en yıkıcısı.

tasa

kaygı, gam, üzüntü, endişe vb.

eşcinsel

yalnız kendi cinsine ilgi duyan, homoseksüel.

yetenek

bir şeyi anlama ve yapılma veya bir etkiyi alabilme gücü, kabiliyet.

karikatür

insan ve toplumla ilgili her türlü olayı konu alarak abartılı bir biçimde veren, düşündürücü ve güldürücü resim.

müslüman

islam'a bağlı bulunan kimse, mümin.