aklıselim

doğru ve akla uygun yargılar verme yeteneği, sağduyu.

heteroseksüel

karşı cinse ilgi duyan, arzulayan kimse.

telepati

bir kimsenin kafasından geçenleri ya da çok uzakta geçen bir olayı, arada hiçbir araç, duygusal hiçbir bağlantı olmaksızın algılama yeteneği.

teorem

kanıtlanabilen bilimsel önerme.

tepki

bir cismin kendini iten ya da sıkıştıran başka bir cisme karşı gösterdiği karşı etki.

limonlu soda

kulaklarımızdaki buruk bir şarkı gibi biraz ekşimsi ama biraz da tatlı, şu sıcak günlerin güzel içeceği.

anın görüntüsü

ılerde çok değerlenecek bir başlık, geleceği görebiliyorum evet.

idrak

meziyet

bir kişiyi veya nesneyi benzerlerinden üstün gösteren nitelik.

kaygı

üzüntü, korku duyulan düşünce, tasa, gam.

kıstas

bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kriter, ölçüt.

oksimoron

genellikle iki kelimeden oluşan kendi içinde çelişkili ifade, mesela “sessizce haykırdım” tamlamasındaki gibi. ya da “okulumuza bağış yapmanız zorunludur” da olduğu gibi. bağış isteyerek yapılan bir fiil olmakla birlikte, zorunluluk kelimesiyle çelişki içeriyor. tek kelime ile yapılabilenleri de vardır, meşhur “yalnızız” ya da “yalancıyım” ifadesinde olduğu gibi.

argo

her yerde ve her zaman kullanılmayan veya kullanılmaması gereken çoklukla eğitimsiz kişilerin söylediği söz veya deyim.

travmatik

travmaya yol açan, travmayla ilgili.

radikal kemalist

sözlüğe gelişiyle beni sevindirmiş radikal düşünceleri kabul edilebilir olan yazardır.

seks

cinsel ilişkide bulunma durumu veya etkinliği.

sosyoloji

insan toplumlarının oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen bilim dalı.

sarsıntı

kaza, ilaç vb.nin yol açtığı ruhsal ve aklî bozukluk.

psikolojik şiddet

mobbing yöntemi ile veya başka bir yolla insanı yıldırmak, bezdirmek ve küçük düşürmek için başvurulan yöntem.

gökyüzü

iyi şeylerin geldiği yer. ışık, yağmur, hava. göğe bakalım.