dürtü

fizyolojik ve ruhsal dengenin değişmesi sonucu ortaya çıkan ve canlıyı çeşitli tepkilere sürükleyebilen içsel gerilim.

manipülasyon

insanları kendi bilgileri dışında veya istemedikleri hâlde etkileme.

islam

müslümanlık olarak da bilinen ve hz. muhammed'in yaydığı din.

türkçe

ural–altay dil ailesinden, asya’da ve doğu avrupa’da konuşulan türk dil ve lehçelerinin genel adı.

zarafet

hoşluk, güzellik, cazibe.

kafdağı

nerede olduğu bilinmeyen, sadece efsanelerde ve öykülerde yer alan hayalî dağ.

ileri görüşlülük

daha sonra olabilecekleri düşünme işi, vizyon.

evrim

bir canlıyı ötekilerden ayrımlı duruma getiren biçimsel ve yapısal özelliklerin gelişmesi yolunda geçirilen bir dizi değişme olayı, tekâmül.

muaf sözlük

vatana ve millete hayirli olsun.

çay

milletçe en çok tükettiğimiz 2 gıdadan biri * olan çay kahvaltı sofralarının vazgeçilmezidir. sohbet ortamlarının olmazsa olmazıdır. bir de kahve var, severim ama onu ayrı bir kategori olarak değerlendirmek lazım.

tutku

1. aşırı, yoğun istek.

2. irade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, ihtiras.

tepkime

birbirini etkileyen maddeler arasında ortaya çıkan durum, reaksiyon.

eşkıya

dağda, kırda yol kesen haydutlar.

kızılmaske

muaf sözlük yazarı, hoş gelmiş sefalar getirmiştir. kalemdarlığı daim olsun, aşikare yaza dursun...

türkiye

kimi insanların mecbur terk ettikleri ülke.

edebiyat

olay, düşünce, duygu ve imgelerin, insanlarda estetik duygular uyandıracak bir biçimde, dil aracılığıyla, söz ve yazıyla anlatımını amaç edinen sanat.

teizm

evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir tanrı'nın varlığına inanma, tanrıcılık.

sigara

ne kadar iğrenç olsa da kendini sevdiren meret.

merhamet

bir kimsenin veya başka bir canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı hissedilen üzüntü, acıma.

tavır