muaf sözlük

muaf sözlük mü? ooo alırım bi dal... şaka bir yana besmele ile başlayıp 8. vadiden ötelere ulaşmasını dilediğim sözlüğümüzün varlığı daim olsun. yeni bir soluk, yeni bir sema katı. ne diyeyim, uç uçabildiğin kadar anka kuşu.

hayırlı olsun.

çelişki

sözlerin veya davranışların birbirini tutmaması durumu, aykırılık, zıtlık.

alkol

her geçen gün ziyadesiyle zam gelen narkotik madde.

rain man

dustin hoffmanın otistik kardeş rolünde yardırdığı, oyunculuk dersi verdiği film. bilmeseniz adamı gerçekten otistik sanabilirsiniz.

alternatif

seçenek, değişik, farklı, karşı anlamlarına gelen bir kavram.

idealist

bir ülkeye çıkar gütmeden bağlı olan kimse.

kibir

kendini beğenme, kendini herkesten üstün tutma, gurur.

müslüman

islam'a bağlı bulunan kimse, mümin.

kült

1. tapınma.

2. bir grup veya insanlar arasında aşırı ilgi görmüş film.

etki

bir kimsenin ya da bir nesnenin başka bir kimse ya da nesne üzerindeki düşünce, yön, eğilim vb. değiştirmeye yol açan gücü, tesir.

akıl

düşünme, anlama ve kavrama gücü.

muafiyet

kendisine uygulanmama, bir mükellefiyetten bağışık tutulma, bağışıklık.

sherlock holmes

sir arthur conan doyle'nin sherlock holmes adlı eserinden aynı isime sahip hayali karakterdir.

anarşi

kışkırtma ve karışıklık yoluyla toplumda meydana gelen düzen bozukluğu.

kur'an-ı kerim

müslümanlar için yol gösterici olan kitaptır.

kaygı

üzüntü, korku duyulan düşünce, tasa, gam.

ahlak

1. insanların toplum içinde uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

2. insanda bulunan iyi veya kötü huy.

olgu

birtakım olayların dayanağı olan sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç.

sebastian atımı getir

güzel tanımları olan, ofis adamı, gezmeyi, yaşamayı ve fotoğraf çekmeyi seven yazar kişisi.

teknik