yaşam

"hayat"ın eş anlamlısı olan ve çağdaş türkçe kökenli kavram; "doğumdan ölüme kadarki süre" demektir.

devlet

toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal örgütlü bir ulusun ya da uluslar topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık.

muaf sözlük

sözlükler aleminin yeni çocuğu. güzel olana tutkulu, zincirlerden muaf sözlük.

nükte

ince anlamlı ve düşündürücü söz, espri.

nazım hikmet ran

dönemin büyük şairlerinden biri olan şairdir.

gam

kaygı, tasa, üzüntü, endişe.

hz. muhammed

islam dinini tanrı'dan aldığı vahiy yoluyla yayan ve semavi dinlere göre son peygamber.

akıl

düşünme, anlama ve kavrama gücü.

empati

duygu ve düşüncede kendini bir başkasının yerine koyabilme.

hicviye

bir kimseyi, bir toplumu, bir düşünceyi, bir nesneyi veya göreneği yermek için yazılmış yazı veya söylenmiş söz, yergi, hiciv.

ölüm

insan, hayvan, bitki vb. canlıların yaşamının tam ve kesin bir biçimde sona ermesi durumu.

adil

haktan ve hukuktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren (kimse).

yasa

devletin yasama gücünce belli biçimlere uyularak düzenlenen ve yürürlüğe girdikten sonra herkesin uyması zorunlu olan, uyulmadığı zaman belli yaptırımlarla karşılaşılan kural.

yabani

1. doğada yaşayan, evcil olmayan.

2. görgüsü olmayan, kaba ve hoyrat kimse.

idrak

anarşi

kışkırtma ve karışıklık yoluyla toplumda meydana gelen düzen bozukluğu.

ağırbaşlı

davranışları ölçülü, olgun kimse, vakur, ciddi.

namus

yunancada "yasa" anlamına gelen kavram. şu anlamlara gelir:

1. bir toplumda, ahlak kurallarına ve toplumsal değerlere bağlılık, iffet.

2. dürüstlük.

3. bir kimsenin başkaları tarafından dokunulmaması ve saygı gösterilmesi gereken iffeti, ırz.

zarafet

hoşluk, güzellik, cazibe.

cem yılmaz

kaliteli güldürebilen bir komedyendir.
showları evire çevire izler yine güleriz.