ağlamak

rahatlatıcı bir aktivite.

muaf sözlük

uludağ sözlük gibi iğrenç ve seviyesiz bir ortama dönüşmemesi umulan yeni platform. benim için çok değerli olan bir insanın tavsiyesi ile geldim.

mustafa kemal atatürk

türk milletinin ebedi başkomutanı ve önderi olan ulu insandır; ruhu şâd olsun.

gam

kaygı, tasa, üzüntü, endişe.

etki

bir kimsenin ya da bir nesnenin başka bir kimse ya da nesne üzerindeki düşünce, yön, eğilim vb. değiştirmeye yol açan gücü, tesir.

anne

kutsal bir varlık olsa da fazla da abartılmaması, putlaştırılmaması gereken aile üyesi. her annenin her yaptığı doğru olacak diye bir kaide yok.

kavram

bir nesnenin, bir duygunun veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı.

nitelik

bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran temel özellik.

kindar

bir kimseye karşı öç alma duygusu taşıyan, öç almak isteyen kimse, kinci.

tepkime

birbirini etkileyen maddeler arasında ortaya çıkan durum, reaksiyon.

dua

tanrı'ya yalvarma, tanrı'dan yardım isteme, yardım dileme, yakarış.

radikal kemalist

sözlüğe gelişiyle beni sevindirmiş radikal düşünceleri kabul edilebilir olan yazardır.

dürtü

fizyolojik ve ruhsal dengenin değişmesi sonucu ortaya çıkan ve canlıyı çeşitli tepkilere sürükleyebilen içsel gerilim.

yaradan

30 ağustos zafer bayramı

türk ulusunun tarihine altın harflerle yazılmış en şerefli sayfalardan birisidir.

nükte

ince anlamlı ve düşündürücü söz, espri.

türkçülük

türk ırkını esas alan ve mülleyetçiliği bünyesinde barındıran bir akımdır.
türkleri tek bayrak altına toplamayı amaçlar.

ahlak

1. insanların toplum içinde uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

2. insanda bulunan iyi veya kötü huy.

fiziksel şiddet

psikolojik şiddetle beraber bir diğer şiddettir.

paradoks

1. kökleşmiş inanışlara aykırı olarak öne sürülen düşünce.

2. doğru kabul ettiğinizde kendini yanlışlayan, yanlış kabul ettiğinizde ise kendini doğrulayan önerme, kısır döngü.