allah

evrenin ve her şeyin yaratıcısı, koruyucusu, yöneticisi olduğuna ve birliğine inanılan yüce varlık, yaradan.

nitelik

bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran temel özellik.

sevgi

bir insana karşı duyulan yüce ve sonsuz bir duygu.

biseksüel

hem kendi cinsine hem de karşı cinse ilgi duyan kimse.

narsist

kendi benliğine bağlanan, hayran olan kimse, özsever.

müslümanlık

sebastian atımı getir

yeni muaf sözlüğün yeni yazarı. atını almış da gelmiş, hoş gelmişler. at seyisin elinde kaşağılanıyor, sebastian da kahve içiyor. yazarımız da yaza dursun...

sosyalizm

toplumsal refahı devlet inisiyatifinin getireceğini savunan, işçilerin yönetime katılmalarına ağırlık veren, hür teşebbüsü devletin ve sendikaların baskısı altında tutmaya çalışan, telkin ve propagandalarını eğitim, tarım ve vergi reformları üzerinde yoğunlaştıran siyasi öğreti, sosyalistlik, sosyalizm, erkincilik karşıtı.

cem yılmaz

nüktedan bir kişiliktir, yerini günümüzdeki komedyenler dolduramaz.

global

dünya ölçüsünde geniş bir bakış açısıyla benimsenen, küresel.

muaf sözlük yazarlarının söylemek istedikleri

olmazsa olmaz başlıklardan biridir.

hepimizin kalemi, dili, aklı ve bir de hayatı olduğuna göre hepimiz bir şeyler söylemek isteriz.

ılerleyen zamanlarda çok değerlenecek başlıktır.

evrim

bir canlıyı ötekilerden ayrımlı duruma getiren biçimsel ve yapısal özelliklerin gelişmesi yolunda geçirilen bir dizi değişme olayı, tekâmül.

özlem

bir kimseyi veya bir şeyi bir daha görme, ona kavuşma isteği ve duygusu, hasret.

basiret

kahve

günde üç kere içtiğim için kalbimi patür kütür eden içecek en güzeli ise türk kahvesi'dir.

hoyrat

kaba, kırıcı, hırpalayıcı.

30 ağustos zafer bayramı

türk ulusunun tarihine altın harflerle yazılmış en şerefli sayfalardan birisidir.

fiziksel şiddet

psikolojik şiddetle beraber bir diğer şiddettir.

ileri görüşlülük

daha sonra olabilecekleri düşünme işi, vizyon.

idealizm

bir ülkeye çıkar gütmeden bağlı kalan yaşama biçimi ve dünya görüşü, ülkücülük.