türkiye

kimi insanların mecbur terk ettikleri ülke.

ileri görüşlülük

daha sonra olabilecekleri düşünme işi, vizyon.

ağlamak

rahatlatıcı bir aktivite.

çıkar yol

manzume

zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimi, şiir.

yasa

devletin yasama gücünce belli biçimlere uyularak düzenlenen ve yürürlüğe girdikten sonra herkesin uyması zorunlu olan, uyulmadığı zaman belli yaptırımlarla karşılaşılan kural.

ilkel

ilk durumunda kalmış, gelişmesinin başında bulunan.

çelişmek

birbirini tutmama, aralarında zıtlık ve uyum bulunma durumu, tutarsızlık.

hobi

kişinin uğraşı dışında yapılan, dinlendirici ve oyalayıcı şey.

depresyon

bazı insanlar depresyondaki iken güzeldir. bize bunu göstermiş olan yazar. daim olsun.

endişe

kaygı, tasa, korku, kuşku anlamlarına gelen bir kelime.

öznel

özneye ilişkin olan, özneden oluşan vb.

lezbiyen

kendi cinsinden kimselerle cinsel ilişkide bulunan kadın.

nefret

1. bir kimsenin kötülüğünü ve mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu.

2. tiksinme, tiksinti.

faşizm

italyan milliyetçiliğine verilmiş bir ad.

dehşet

bir tehlike veya korkunç bir şey karşısında duyulan ürküntü.

etik

iyi, kötü, yarar gibi sorunları inceleyen, töresel bir davranış yasası geliştiren, ahlak ve onun ilkeleriyle uğraşan felsefe kolu.

feminist

feminizme bağlı kimse.

vakur

mekanizma

belli bir sonucu sağlayacak biçimde, karmaşık olarak düzenlenmiş organlar ya da parçalardan oluşan bütün, düzenek.