mekanizma

belli bir sonucu sağlayacak biçimde, karmaşık olarak düzenlenmiş organlar ya da parçalardan oluşan bütün, düzenek.

ajitasyon

1. kışkırtma, kışkırtı.

2. duygu sömürüsü.

gel bak ne buldum

ne bulduğunu muaf sözlük de de merak ettiğim yazar.

travesti

kadın kılığına girmiş, yalnızca kadın gibi davranan erkek.

kahvaltı

çay, zeytin, peynir, reçel vb.den oluşan ve genellikle sabahları yenilen ya da herhangi bir zamanda yenilebilen hafif yemek.

özseverlik

özsever olma durumu, narsistlik.

espri

ince, hoş ve güldürürken düşündüren söz.

sigara

birçok insanı bağımlısı yapan maddedir.

özlemek

sevdiği bir şeyi ya da kimseyi bir daha görmek isteğini duymak, ona kavuşmak istemek, onu göreceği gelmek.

yetenek

bir şeyi anlama ve yapılma veya bir etkiyi alabilme gücü, kabiliyet.

oksimoron

genellikle iki kelimeden oluşan kendi içinde çelişkili ifade, mesela “sessizce haykırdım” tamlamasındaki gibi. ya da “okulumuza bağış yapmanız zorunludur” da olduğu gibi. bağış isteyerek yapılan bir fiil olmakla birlikte, zorunluluk kelimesiyle çelişki içeriyor. tek kelime ile yapılabilenleri de vardır, meşhur “yalnızız” ya da “yalancıyım” ifadesinde olduğu gibi.

faşizm

italyan milliyetçiliğine verilmiş bir ad.

gam

kaygı, tasa, üzüntü, endişe.

fiziksel şiddet

psikolojik şiddetle beraber bir diğer şiddettir.

hayal

gerçek olmayan ama olmuş ya da varmışcasına bellekte tasarlanan, düşünülen şey.

gözyaşı

gözyaşı bezlerince salgılanan ve kimi etkilerle ya da ağlayınca gözlerden akan duru sıvı damlacıklarından her biri.

yasa

devletin yasama gücünce belli biçimlere uyularak düzenlenen ve yürürlüğe girdikten sonra herkesin uyması zorunlu olan, uyulmadığı zaman belli yaptırımlarla karşılaşılan kural.

narsisizm

narsist insanlarca benimsenen felsefi öğreti.

çay

evrim

kavram olarak evrim aslında her türlü tekamülü içermekle birlikte günümüzde evrim denince akla biyolojik evrim hatta türler arası geçişliliği esas alan “materyalistik evrim” gelir. halbuki bir markanın, bir sporcunun, bir sanatçının da yıllar içindeki yapısal değişikliklerine evrim denilebilir. dünya görüşümüzün de evrimi mümkündür.
(bkz:anlam daralması)