manyak

maniye tutulmuş kimse.

ilkel

ilk durumunda kalmış, gelişmesinin başında bulunan.

limonlu soda

kulaklarımızdaki buruk bir şarkı gibi biraz ekşimsi ama biraz da tatlı, şu sıcak günlerin güzel içeceği.

illüzyon

aklıselim

doğru ve akla uygun yargılar verme yeteneği, sağduyu.

zihniyet

görüş ve inanç etmenlerinin etkisiyle beliren ve bireye yön veren düşünme yolu.

faşizm

italyan milliyetçiliğine verilmiş bir ad.

töre

bir toplumda ahlak, gelenek, görenek ve ortaklaşa alışkılarca belirlenmiş, benimsenmiş davranışların ve yaşama biçimlerinin, öteden beri uyulagelen toplumsal kuralların, şu ya da bu konuda tutulagelen yolların tümü.

tavır

deneyim

bir insanın belli bir sürede veya hayatı boyunca edindiği bilgilerin, gördüğü geçirdiği durum ve olayların, elde ettiği görgü ve uygulamanın tümü, tecrübe.

tutarsızlık

birbirini tutmama, birbirine uymama, çelişmek.

travmatik

travmaya yol açan, travmayla ilgili.

sallama çay

sallama çay, teçhizatın el vermediği durumlarda bazen geçiştirici oluyor da yok azizim, nerede o demleme çayın lezzeti? salla gitsin işte...

zümrüdü kanka

uzun yollardan yorulmadan yürüyen yazar.
açık ve parlak olsun yolu.

tepki

bir cismin kendini iten ya da sıkıştıran başka bir cisme karşı gösterdiği karşı etki.

cinayet

insan öldürme, kıya.

egoist

yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan kimse, bencil.

türkiye

kimi insanların mecbur terk ettikleri ülke.

çay

kimse kusura bakmasın ama bu yaz sıcağında kola varken yüzüne bakılmayacak içecek.

özlem

bir kimseyi veya bir şeyi bir daha görme, ona kavuşma isteği ve duygusu, hasret.