hasret çekmek

uzun zamandır uzakta bulunan sevdiği kimseye ya da yere kavuşmak isteği, özlemi içinde bulunmak, özlem duymak, özlemek.

çıkar yol

bilinç

insanın kendisini, çevresini ve olup biteni tanıma, algılama, kavrama, fark etme yetisi, şuur.

muaf sözlük yazarlarının söylemek istedikleri

olmazsa olmaz başlıklardan biridir.

hepimizin kalemi, dili, aklı ve bir de hayatı olduğuna göre hepimiz bir şeyler söylemek isteriz.

ılerleyen zamanlarda çok değerlenecek başlıktır.

travmatik

travmaya yol açan, travmayla ilgili.

alternatif

seçenek, değişik, farklı, karşı anlamlarına gelen bir kavram.

tasa

kaygı, gam, üzüntü, endişe vb.

gam

kaygı, tasa, üzüntü, endişe.

kadın

soğdçadan dilimize geçen bir ad.

imaj

fiziksel şiddet

psikolojik şiddetle beraber bir diğer şiddettir.

ciddiyet

davranışlarda ölçülülük.

intikam

kötü bir davranış veya sözü cezalandırmak için kötülükle karşılık verme isteği ve işi, öç.

cin

1. masallara ve kimi inanışlara göre göze görünmeyen ama gerektiğinde türlü biçimlere ve bu arada insan biçimine de girebilen, iyilik de kötülük de yapabilen yaratık.

2. çok akıllı, çok kurnaz kimse.

muaf sözlük yazarlarının itirafları

biz de neden olmasın başlığıdır.

bu başlıktan çokça çekirdek kola ile okunabilecek entry çıkacak, kutumda büyük hissediyorum.

ileri görüşlü

daha sonra olabilecekleri düşünen, ileriyi gören, sezen ve kavrayan kimse.

çelişmek

birbirini tutmama, aralarında zıtlık ve uyum bulunma durumu, tutarsızlık.

cinayet

insan öldürme, kıya.

haşin

sert, kırıcı, gönül kırıcı kimse.

sebastian atımı getir

güzel tanımları olan, ofis adamı, gezmeyi, yaşamayı ve fotoğraf çekmeyi seven yazar kişisi.