şiddet

karşıt tutumda, görüşte olanlara kaba kuvvet kullanma, sert davranma, sertlik.

felsefe

var olanların varlığı, kaynağı, anlamı ve nedeni üzerine düşünme ve bilginin bilimsel olarak araştırılması.

teknik

komünizm

bütün malların ortaklaşa kullanıldığı ve özel mülkiyetin olmadığı toplum düzeni.

özsever

narsisizm

narsist insanlarca benimsenen felsefi öğreti.

hamile eşi öldürüp 18 yıl ceza almak

kavram

bir nesnenin, bir duygunun veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı.

ajitasyon

1. kışkırtma, kışkırtı.

2. duygu sömürüsü.

ceza

yasanın, topluma zarar verdiğini kabul ettiği eylemlere karşı öngördüğü yaptırım.

deizm

tanrı’nın varlığını kabul etmekle birlikte herhangi bir dinin dogmalarını ve ilkelerini benimsemeyen, tanrılık gücün yalnızca yaratmayla sınırlı kaldığını, tanrı’nın evreni yarattıktan sonra doğanın ve dünyanın hiçbir işine karışmadığını öne süren öğreti.

anarşizm

tarihsel şartlar ne olursa olsun devletin ortadan kaldırılması için çalışan öğreti.

rain man

dustin hoffmanın otistik kardeş rolünde yardırdığı, oyunculuk dersi verdiği film. bilmeseniz adamı gerçekten otistik sanabilirsiniz.

lezbiyen

kendi cinsinden kimselerle cinsel ilişkide bulunan kadın.

rüya

uyurken insanın zihninde beliren olayların, düşüncelerin, görüntülerin tümü, düş.

tutku

1. aşırı, yoğun istek.

2. irade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, ihtiras.

hukuk

toplumu düzenleyen ve devlet yaptırımlarıyla güçlendirilmiş bulunan kurallar ve yasalar.

yasa

devletin yasama gücünce belli biçimlere uyularak düzenlenen ve yürürlüğe girdikten sonra herkesin uyması zorunlu olan, uyulmadığı zaman belli yaptırımlarla karşılaşılan kural.

basiret

kinci

bir kimseye karşı öç alma duygusu taşıyan, öç almak isteyen kimse, kindar.