depresif

depresyondan mustarip, depresyona maruz kalmış kimse.

izlenim

bir şeyin duyular yoluyla insan üzerinde bıraktığı etki, intiba.

spekülasyon

yalnızca açıklama amacı güden soyut düşünce.

sigara

birçok insanı bağımlısı yapan maddedir.

queen

muaf sözlük yazarı, ilk saatlerin yazarı. hoş gelmiş hatta sefalar bile getirmiş. varlığın daim olsun reis, yazalım çokça.

türkiye

kimi insanların mecbur terk ettikleri ülke.

müzik

birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çevresinde uyumlu seslerle anlatma sanatı.

özsever

sebastian atımı getir

yeni muaf sözlüğün yeni yazarı. atını almış da gelmiş, hoş gelmişler. at seyisin elinde kaşağılanıyor, sebastian da kahve içiyor. yazarımız da yaza dursun...

kafdağı

nerede olduğu bilinmeyen, sadece efsanelerde ve öykülerde yer alan hayalî dağ.

psikopat

topluma karşı karşıt davranışlar sergileyen, ruh ve sinir hastası kimse.

gel bak ne buldum

ne bulduğunu muaf sözlük de de merak ettiğim yazar.

ileri görüşlü

daha sonra olabilecekleri düşünen, ileriyi gören, sezen ve kavrayan kimse.

anın görüntüsü

ılerde çok değerlenecek bir başlık, geleceği görebiliyorum evet.

vahşet

1. vahşi olma durumu.

2. gaddarlık, kıyıcılık, acımasızlık, merhametsizlik.

3. korku, ürküntü, dehşet.

düzenek

belli bir sonucu sağlayacak biçimde, karmaşık olarak düzenlenmiş organlar ya da parçalardan oluşan bütün, mekanizma.

ırz

çelişmek

birbirini tutmama, aralarında zıtlık ve uyum bulunma durumu, tutarsızlık.

hayat

canlılarda doğumdan ölüme kadar, etkinliğini sağlayan olgular bütünü.

varsayım

deneyle kanıtlanmamış olmakta birlikte, kanıtlanabileceği umulan önerme, hipotez.