siyaset

yurt, devlet işlerini düzenlemek, yürütmek için tutulan ölçülü yol.

kurt

köpekgillerden, asya, avrupa ve kuzey amerika’da yaşayan, köpeğe çok benzeyen ve ondan daha iri, daha güçlü, uzun kafalı ve sivri burunlu, kuyruğu tüylü, postu genellikle gri sarı olmakla birlikte iklime ve yaşa göre değişebilen, yırtıcı, etçil memeli hayvan.

kibir

kendini beğenme, kendini herkesten üstün tutma, gurur.

teorem

kanıtlanabilen bilimsel önerme.

etik

iyi, kötü, yarar gibi sorunları inceleyen, töresel bir davranış yasası geliştiren, ahlak ve onun ilkeleriyle uğraşan felsefe kolu.

zeytinlirockfestivali

balıkesir akçay da yapılan rock festivali. bu sene biraz sönük geçiyor. dün gece çok sinek vardı, sabah deniz soğuktu. yan çadırda çok haşin bir sevişme vardı ve bende çadırda yalnızdım. söyleyeceklerim bu kadar.

felsefe

var olanların varlığı, kaynağı, anlamı ve nedeni üzerine düşünme ve bilginin bilimsel olarak araştırılması.

doğa

kendiliğinden var olan ve insan etkinliğinin dışında kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren, canlı ve cansız nesnelerden oluşan varlığın tümü.

hoyrat

kaba, kırıcı, hırpalayıcı.

akıl

düşünme, anlama ve kavrama gücü.

kafdağı

nerede olduğu bilinmeyen, sadece efsanelerde ve öykülerde yer alan hayalî dağ.

his

duyularla algılama, duygu.

yasa

devletin yasama gücünce belli biçimlere uyularak düzenlenen ve yürürlüğe girdikten sonra herkesin uyması zorunlu olan, uyulmadığı zaman belli yaptırımlarla karşılaşılan kural.

anarşi

kışkırtma ve karışıklık yoluyla toplumda meydana gelen düzen bozukluğu.

pratik

uygulama, uygulamalı, teori karşıtı.

nazım hikmet ran

dönemin büyük şairlerinden biri olan şairdir.

intikam

kötü bir davranış veya sözü cezalandırmak için kötülükle karşılık verme isteği ve işi, öç.

tesir

hayat

canlılarda doğumdan ölüme kadar, etkinliğini sağlayan olgular bütünü.

kahve

ana yurdu etiyopya olan bir içecek.