teizm

evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir tanrı'nın varlığına inanma, tanrıcılık.

agresif

başkasına saldıran, yapısında saldırma özelliği bulunan, saldırgan.

travma

beklenmedik bir şekilde gerçekleşen, bugünümüzü etkileyen, yoğun bir şekilde olumsuz duygular yaratan durum.

olgu

birtakım olayların dayanağı olan sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç.

manyak

maniye tutulmuş kimse.

akıl

düşünme, anlama ve kavrama gücü.

hiciv

kibir

kendini beğenme, kendini herkesten üstün tutma, gurur.

çay

kimse kusura bakmasın ama bu yaz sıcağında kola varken yüzüne bakılmayacak içecek.

komünizm

bütün malların ortaklaşa kullanıldığı ve özel mülkiyetin olmadığı toplum düzeni.

hayal dünyası

“hayal dünyasında istediğin her şeyi kurabiliyorsun, hem de her şeyi. hem hayal dünyanda hiç acı hissetmezsin” elif (7).

realizm

gerçekleri görmeyi ve ona göre davranmayı öğütleyen öğreti.

hasret çekmek

uzun zamandır uzakta bulunan sevdiği kimseye ya da yere kavuşmak isteği, özlemi içinde bulunmak, özlem duymak, özlemek.

aklıselim

doğru ve akla uygun yargılar verme yeteneği, sağduyu.

espri

ince, hoş ve güldürürken düşündüren söz.

hasret

bir kimseyi veya bir şeyi bir daha görme, ona kavuşma isteği ve duygusu, özlem.

nazım hikmet ran

dönemin büyük şairlerinden biri olan şairdir.

dehşet

bir tehlike veya korkunç bir şey karşısında duyulan ürküntü.

anne

bazen bize kızsa da aslında bize kızamayan en yakınımız. canımızdan bir parçadır onlar.

yaşam

"hayat"ın eş anlamlısı olan ve çağdaş türkçe kökenli kavram; "doğumdan ölüme kadarki süre" demektir.