zümrüdüanka

efsanelerde geçen devasa bir kuş, simurg.

çelişmek

birbirini tutmama, aralarında zıtlık ve uyum bulunma durumu, tutarsızlık.

kısasa kısas

yapılan bir kötülüğün aynısını, karşılık olarak, o kötülüğü yapan kimseye yapma.

kindar

bir kimseye karşı öç alma duygusu taşıyan, öç almak isteyen kimse, kinci.

metafor

kavramları ve kelimeleri bilinen ve kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek şekilde kullanma, mecaz.

çocuk kokusu

özellikle bebek kokusu cennet kokusu gibidir. bayılırım.

düzenek

belli bir sonucu sağlayacak biçimde, karmaşık olarak düzenlenmiş organlar ya da parçalardan oluşan bütün, mekanizma.

fiziksel şiddet

psikolojik şiddetle beraber bir diğer şiddettir.

karikatür

insan ve toplumla ilgili her türlü olayı konu alarak abartılı bir biçimde veren, düşündürücü ve güldürücü resim.

teizm

evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir tanrı'nın varlığına inanma, tanrıcılık.

tepki

bir cismin kendini iten ya da sıkıştıran başka bir cisme karşı gösterdiği karşı etki.

feminizm

toplumda kadının haklarını çoğaltma, erkeğinkiler düzeyine çıkarma, eşitlik sağlama amacını güden akım, kadın hareketi.

seks

cinsel ilişkide bulunma durumu veya etkinliği.

kinci

bir kimseye karşı öç alma duygusu taşıyan, öç almak isteyen kimse, kindar.

vizyon

ülkü, sağgörü, ileri görüş anlamlarına gelen bir kavram.

kitap

ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü.

biseksüel

hem kendi cinsine hem de karşı cinse ilgi duyan kimse.

çay

kimse kusura bakmasın ama bu yaz sıcağında kola varken yüzüne bakılmayacak içecek.

agresif

başkasına saldıran, yapısında saldırma özelliği bulunan, saldırgan.

hayal gücü

imajinasyon veya imgelem zihinsel görüntüler oluşturabilme veya birinin zihninin içinde kendiliğinden görüntüler üretebilme yetisi.