anne

kutsal bir varlık olsa da fazla da abartılmaması, putlaştırılmaması gereken aile üyesi. her annenin her yaptığı doğru olacak diye bir kaide yok.

öngörü

bir işin ilerisini tahmin etme veya bir işin ileride nasıl bir yol alabileceğini anlama ve ona göre davranma.

fiziksel şiddet

psikolojik şiddetle beraber bir diğer şiddettir.

motivasyon

canlıda hareketi başlatan, iş yapmaya iten içsel güç.

egoist

yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan kimse, bencil.

yetenek

bir şeyi anlama ve yapılma veya bir etkiyi alabilme gücü, kabiliyet.

şiir

duygulardan, düşüncelerden, düşlerden, özlemlerden vb. süzülmüş yaşantı birikimleri olarak, ozanların, sözcüklerin sözlük anlamlarına kimi zaman değişik anlamlar da yükleyerek, dil içinde özel bir dil yaratarak oluşturdukları yazın ürünü.

pratik

uygulama, uygulamalı, teori karşıtı.

norm

kurallar olarak benimsenen, yerleşmiş bir ilkeye veya yasayan uygun durum.

barış

savaş olmadığı, huzurun olduğu, tarafların birbirini daha yakından tanıdığı durum. kuran’da “sulh hayırdır” buyruluyor. mümkün oldukça barışta kalmalı insan.

psikoloji

akıl, zihin, bilinç ve düşünceyle ilgilenen bir bilim dalı.

cinayet

insan öldürme, kıya.

tutum

eşcinsel

yalnız kendi cinsine ilgi duyan, homoseksüel.

rab

evrendeki her şeyi yaratan yüce ve tek varlık, allah, tanrı, halik, hüda, yaradan.

algı

bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma.

lezbiyen

kendi cinsinden kimselerle cinsel ilişkide bulunan kadın.

illüzyon

merhamet

bir kimsenin veya başka bir canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı hissedilen üzüntü, acıma.

transseksüel

hormon tedavisi görüp ameliyat olarak cinsiyet değiştiren kimse.